Rozwój

Zimują larwy (pędraki) lub dorosłe chrząszcze w komorach poczwarkowych w glebie. W zależności od gatunku rozwój pędraków w glebie może trwać do 5 lat. Wylot chrząszczy ma miejsce w maju lub czerwcu. Początkowo żerują na drzewach liściastych. Po rójce i kopulacji samice składają jaja do gleby na głębokości ok. 20 cm. Po około miesiącu z jaj wylęgają się młode larwy, które w pierwszym roku żywią się resztkami roślinnymi i inną materią organiczną. Starsze larwy żerują na korzeniach roślin, w tym uprawnych.

Szkodliwość

Największe szkody powodują starsze pędraki żerujące w strefie korzeniowej rzepaku, prowadząc do zasychania i zamierania całych roślin. W okresach gradacji na uprawach powstają placowe ubytki w zasiewach, tzw. łysiny, zwłaszcza na brzegach plantacji. Chrząszcze są szkodnikami głównie w szkółkarstwie i leśnictwie, choć mogą także żerować na liściach roślin uprawnych.