Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku w 2013 r. z programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wcześniej opublikowaliśmy dane ogólne dla całej Polski, teraz z podziałem na rejony. Jak one zostały wybrane, z podziałem na województwa: I - zachodniopomorskie, pomorskie, II - warmińsko-mazurskie, podlaskie, III - lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, IV - łódzkie, mazowieckie, lubelskie, V - dolnośląskie, opolskie, śląskie, VI - małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie.


Na podstawie tabeli (zamieszczonej poniżej) można ocenić w których regionach najlepiej sprawdzała się konkretna odmiana. Są one wstępnie podzielone na populacyjne i mieszańcowe. Już na pierwszy rzut oka widać, że pod względem plonu, to te drugie radziły sobie lepiej w sezonie 2012/2013 i dały większe zbiory.

Jako wzorzec wytyczono 24 odmiany populacyjne badane we wszystkich doświadczeniach PDOiR. Najwyższy plon wzorzec uzyskał w regionie II, a więc na terenie Podlasia, Warmii i Mazur - 49,8 dt/ha, na drugim miejscu III region o wysokiej kulturze rolnej (Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Kujawy) - 48,8 dt/ha, a na trzecim woj. zachodniopomorskie i pomorskie - 48,3 dt/ha. W pozostałych trzech regionach plony były niższe i dla wzorca nie przekraczały 42,9 dt/ha.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych