Jak informuje KZPR wyłonił się inwestor strategiczny (ze względu na trwające negocjacje, jego nazwa jest na razie utajniona). W chwili obecnej do końca zmierzają także negocjacje z trzema bankami, które finansowały inwestycje ZT Bodaczów, w sprawie restrukturyzacji spłaty kredytu udzielonego Zakładom Tłuszczowym. Dwa z nich akceptowały przyjęte propozycje, trwają rozmowy z trzecim z banków.

Według oceny sytuacji, przedstawionej przez wojewodę Genowefę Tokarską, zakończenie negocjacji z bankami powinno nastąpić do końca przyszłego tygodnia. Wówczas też będzie możliwe określenie terminu zapłaty zobowiązań ZT Bodaczów w stosunku do rolników.

Następne spotkanie ma odbyć się 5 października w godzinach przedpołudniowych. W tym też terminie Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku wspólnie z Lubelską Izbą Rolnicza przedstawi do godziny 12 :00 na swoich stronach internetowych propozycje dalszych działań w tym zakresie. Informacja ta zostanie także przekazana mediom.