Termin zabiegu, jak i obserwacji chowaczy łodygowych, już minął. Kwitnący rzepak to czas ochrony głównie przed szkodnikami łuszczynowymi, czyli przed chowaczem podobnikiem oraz pryszczarkiem kapustnikiem. Czasem potrzebna jest jeszcze dodatkowa ochrona plantacji przed słodyszkiem.

Monitoring występowania tych szkodników powinno się przeprowadzać bezpośrednio na roślinach albo za pomocą żółtych naczyń. Z tymże należy pamiętać, że łatwiej jest zaobserwować początek nalotu w naczyniach. Najlepiej zatem rozpocząć obserwacje przy pomocy naczyń, a następnie po stwierdzeniu początku nalotu szkodników kontynuować oględziny na kwitnących egzemplarzach.

Wybierając metodę żółtych naczyń, należy pamiętać, by wysokość, na której są one zamontowane dopasowywać do wysokości rzepaku, inaczej pomiar taki nie będzie miarodajny.

Warto pamiętać także, by w naczyniach były wywiercone dziurki, ok. 5 cm od górnej krawędzi. W przypadku większych opadów zapobiegnie to wylewaniu się wody razem z odłowionymi szkodnikami. Do wody, znajdującej się w pojemnikach, warto również dodać kilka kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe (np.: płyn do mycia naczyń), w ten sposób szkodniki nie będą mogły się z nich wydostać.

Pojemniki ustawia się około 20 m w głąb plantacji. Kontrolę naczyń należy przeprowadzać regularnie o tej samej porze dnia, najlepiej w południe.

Należy pamiętać, że na aktywność szkodników ma wpływ przebieg warunków meteorologicznych. Podczas słonecznej bezwietrznej pogody będzie odławiało się dużo owadów. Gdy będzie zimno i deszczowo odłowimy ich znacznie mniej.

Szkodniki łuszczynowe najczęściej zwalcza się po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, co wypada najczęściej w okresie od przekwitania pierwszych kwiatów do pełnego rozwoju łuszczyn.
Sygnałem do zabiegu jest stwierdzenie na plantacji w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie, a w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinachInnym kryterium jest stwierdzenie 4 chrząszczy na 25 roślinach, lub odłowienie w ciągu kolejnych 6 dni w żółtym naczyniu 100 osobników.

W przypadku pryszczarka kapustnika progiem jest średnio 5 uszkodzonych łuszczyn na 1 roślinie, 1 pryszczarka kapustnika na 1 roślinie - przy słabym wystąpieniu chowacza podobnika lub 1 pryszczarka kapustnika na 3-4 roślinach - przy silnym wystąpieniu chowacza podobnika.