Po podpisaniu przez PSPO umowy z Agencją Rynku Rolnego, która administruje programem w kraju możliwe będzie rozpoczęcie działań edukacyjnych.


Kampania będzie współfinansowana w 50 proc. z budżetu UE, 30 proc. z budżetu krajowego, a pozostałe 20 proc. pokryją członkowie PSPO. Kampania będzie szczególnie widoczna w prasie kobiecej, Internecie i wybranych sieciach handlowych. Planowane są także działania z udziałem dziennikarzy i środowisk lekarskich.