Brendy to odmiana populacyjna, jedna z 15 nowych wpisanych w tym roku do Krajowego rejestru Odmian COBORU.

Cechuje się wysokim potencjałem plonowania w głównych rejonach uprawy rzepaku w Polsce. Plon nasion w porównaniu do odmian wzorcowych populacyjnych (Pamela, Chagall) wynosił odpowiednio w latach badań, jak wynika z danych firmy: 2011 - 108 proc., 2012 - 103 proc. i 2011-2012 - 105 proc.

Zawartość tłuszczu w nasionach w latach badań wyniosła 102 proc. w stosunku do wzorca. Plon tłuszczu w latach 2011-2012 podobnie - 102 proc.

Odmiana cechuje się bardzo dobrą zimotrwałością, co jak podkreśla hodowca, zostało potwierdzone podczas zimy 2012 r. Porażenie przez podstawowe choroby oraz wyleganie Brendy jest zbliżone do odmian wzorcowych.