Jak oszacowali zbiory rzepaku w Unii Europejskiej szacuje się na 20,8 mln, wobec 19,5 mln ton w sezonie poprzednim. W grupie czterech największych producentów rzepaku zwiększyły się zbiory w takich krajach jak: w Niemczech o 20,3 proc. do 5,8 mln ton i w Polsce o 26,3 proc. do 2,5 mln ton. Zmniejszyły się za to we Francji o 15,1 proc. do 4,7 mln ton i w Wielkiej Brytanii o 16,8 proc. do 2,1 mln ton. Dodatkowo większe też zbiory zanotowano w Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i w Danii.


- Przy prognozowanym wzroście światowych zbiorów nasion oleistych, w tym dużym wzroście zbiorów soi - najważniejszej rośliny oleistej w skali globalnej, w sezonie 2013/14 nastąpi poprawa relacji popytowo-podażowych i spadek cen nasion oleistych i produktów ich przerobu. Według oceny Oil World z połowy lipca, w sezonie 2013/14 przeciętna cena rzepaku na rynku europejskim wyniesie 500 USD/tonę (cif Hamburg) i będzie o 19 proc. niższa niż w sezonie poprzednim - podaje IERiGŻ.

Jak informują dr Ewa Rosiak i dr Magdalena Bodył przeciętna cena oleju rzepakowego zmaleje o 10 proc. do 1070 USD/t (fob ex-mill Holandia), a cena śruty rzepakowej obniży się o 25 proc. do 280 USD/t (fob ex-mill Hamburg).