Dlaczego zmieniła się nazwa organizacji uzasadniają poniżej jej przedstawiciele.

- Zmiana nazwy naszej platformy na Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych ma podkreślać nierozerwalny z lokalną produkcją biopaliw wątek jednoczesnego dostarczania na rynek przez te same fabryki i z tych samych surowców rolnych wysokobiałkowych komponentów paszowych takich jak śruta rzepakowa czy podestylacyjny susz zbożowy (DDGS). To dlatego od wielu już lat nasze działania są skoncentrowane faktycznie zarówno na promocji biopaliw, ale i krajowych pasz białkowych i takie systemowe podejście do rolnictwa i naszego przemysłu powinno towarzyszyć przy choćby konstruowaniu przepisów dotyczących przyszłości sektora biopaliw w Unii Europejskiej po 2020 roku – powiedział Zygmunt Gzyra, prezes zarządu Krajowej Izby Biopaliw i Przewodniczący Koalicji.

- Jednym z kluczowym priorytetów dla Polskiego Stowarzyszania Producentów Oleju jest promowanie śruty rzepakowej jako krajowej alternatywy dla importowanych źródeł białka paszowego. Z drugiej strony musimy pamiętać, że nie byłoby tej skali jej podaży, a produkujemy ponad 1,5 mln ton śruty rocznie, gdyby nie potrzeby olejowe ze strony sektora biopaliw. Przerabiając nasiona rzepaku nasze tłocznie są więc producentem żywności, ale również surowców paliwowych oraz paszowych. Nowa nazwa - „Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych” jeszcze lepiej więc oddaje charakter i rangę tej części przemysłu rolno-spożywczego – powiedział Mariusz Szeliga, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

- Nasza organizacja już kilka lat temu rozszerzyła swój zakres działalności, a wraz z nim nazwę o rośliny białkowe wskazując nie tylko na większe zainteresowanie naszych członków - rolników rozwojem uprawy w Polsce roślin strączkowych, ale także z uwagi na fakt, że rzepak powinien być traktowany jako roślina oleisto-białkowa. Przy zawartości białka w śrucie 34-36 proc. i jej 60 proc. uzysku z masy przerabianych nasion, rzepak jest najważniejszym źródłem krajowego białka paszowego, dlatego chętnie angażujemy się w jego popularyzację nie zapominając oczywiście, że to biodiesel wykreował obecną skalę jego uprawy. To ważny - i co równie istotne dla producenta rolnego - bardzo stabilny w chwili obecnej kierunek zagospodarowania rzepaku w Polsce – podsumował Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.