Uszkodzenia powodowane przez słodyszka rzepakowego zwłaszcza we wczesnych fazach rozwojowych pąków kwiatowych mogą znacznie obniżyć plon. Chrząszcze słodyszka małe pąki kwiatowe zjadają, a duże uszkadzają częściowo. Do walki ze słodyszkiem dostępne są preparaty z różnych grup chemicznych, a niektóre ze środków oprócz słodyszka rzepakowego są zarejestrowane do ochrony przed pozostałymi szkodnikami rzepaku.

Substancję czynną cypermetryna stosuje się przeciwko słodyszkowi oraz w zależności od rejestracji środka także na chowacza czterozębnego i podobnika, np. Cyperkill Max 500 EC w dawce 0,05 l/ha aplikowany na rzepak w fazie BBCH 39-59 działa na słodyszka i chowacza czterozębnego. Z kolei chloropiryfos zawarta w insektycydzie Cyren 480 EC w dawce 0,65- 1,0 l/ha. zwalcza słodyszka i chowacza brukwiaczka. Substancja gamma-cyhalotryna, np. środek Rapid 060 CS w dawce 60 - 80 ml/ha oprócz słodyszka działa na chowacza brukwiaczka i czterozębnego, przeciwko samemu słodyszkowi stosuje się 60 ml/ha, działając jednocześnie na słodyszka i chowacza czterozębnego 80 ml, na chowacza brukwiaczka 80 ml/ha. Substancje czynne chloropiryfos +cypermetryna (Nurelle D 550 EC, Troll 550 EC - dawki 0,6 l/ha)i, jak i lambda-cyhalotryna (Sparviero w dawce 0,075 l/ha) stosuje się przeciwko słodyszkowi i na chowacza brukwiaczka.

Zeta-cypermetryna zawarta np. w Alstar Pro 100 EW ilość 0,1 l/ha zwalcza słodyszka rzepakowego, chowacze brukwiaczka i podobnika oraz pryszczarka kapustnika. Etofenproks w insektycydzie Trebon 30 EC w ilości 0,2 (0,25) - 0,3 l/ha i tiachlopryd + deltametryna w preparacie Proteus 110 OD w dawce 0,5 - 0,6 l/ha oprócz słodyszka rzepakowego, chowacze brukwiaczka i podobnika oraz pryszczarka kapustnika także chowacza czterozębnego. Tau-fluwalinat to substancja czynna zarejestrowana do walki ze słodyszkiem, chowaczem brukwiaczkiem i podobnikiem oraz pryszczarkiem kapustnikiem w preparacie Mavrik 240 EW w dawce 0,2 l/ha. Atakującego za chwilę chowacza podobika, pryszczarka kapustnika wraz ze słodyszkiem zwalcza się insektycydami zawierającymi acetamipryd, np. Mospilan 20 SP aplikując 0,08-0,12 kg/ha. Substancją czynną esfenwalerat, którą zawiera Sumi-Alpha 050 EC stosując 0,25 l/ha preparatu słodyszka, pryszczarka kapustnika i chowacza podobnika. Natomiast deltametryną, np.w preparacie Decis Mega 50 EW w dawce 0,15 l/ha. działa na słodyszka, chowacze: brukwiaczka, czterozębnego i podobnika, pryszczarka kapustnika oraz gnatarza rzepakowca, mszycę kapuścianą i pchełki.