Jesienią plantacjom rzepaku zagrażają: pchełki ziemne i rzepakowe, chowacz galasówek, gnatarz rzepakowiec, mszyca kapuściana, miniarka kapuściana, śmietka kapuściana, tantniś krzyżowiaczek oraz rolnice.

 

Jesienne progi ekonomicznej szkodliwości szkodników rzepaku:

  • Pchełka ziemna i rzepakowa 1 chrząszcz na 1 mb w rzędzie rzepaku.
  • Mszyca kapuściana 2 kolonie mszyc na brzegu plantacji na 1 m2
  • Chowacz galasówek 2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.
  • Gnatarz rzepakowiec 1 larwa na 1 roślinie.
  • Miniarka kapuściana nie ma oficjalnego progu ekonomicznej szkodliwości, jednak zabieg ochrony jest niezbędny jeśli uszkodzenia blaszki liściowej są powyżej 10 proc.
  • Śmietka kapuściana 1 osobnik dorosły w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.
  • Tantniś krzyżowiaczek 1 gąsienica na 1 roślinie.
  • Rolnice 6-8 gąsienic na 1 m

Insektycyd w rzepaku stosuje się w momencie, gdy szkodniki przekroczą próg ekonomicznej szkodliwości, co jest wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu chemicznego zwalczania. W monitoringu plantacji przydatne są żółte naczynia.