Umieszczenie żółtych naczyń na wysokości wierzchołków roślin pozwala na monitoring upraw i określenie pojawów szkodników, przypominamy zatem progi szkodliwości dla szkodników rzepaku, których naloty obserwujemy:

  • Chowacz brukwiaczek - próg szkodliwości: 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 kolejnych dni.
  • Chowacz czterozębny - próg szkodliwości: 20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni.
  • Słodyszek rzepakowy - Próg szkodliwości w okresie zwartego kwiatostanu 1-2 chrząszczy na 1 roślinie, a w fazie luźnego kwiatostanu 3-5 chrząszczy na 1 roślinie. Żółte naczynia powinny być wystawione od strony przewidywanego nalotu wcześnie, na przełomie lutego i marca, a po stwierdzeniu obecności chrząszczy w żółtych naczyniach dalsze obserwacje prowadzić na roślinach.

W wyniku uszkodzeń przez chowacze rośliny rzepaku słabiej się rozwijają i gorzej plonują. Przede wszystkim nierównomiernie dojrzewają, są łamliwe, łuszczyny się osypują. Rozwój chorób na roślinach rzepaku to także często wynik żerowania larw szkodników i powodowanych przez nie uszkodzeń. Zranienia to doskonałe miejsce dla wnikania patogenów. Obserwujemy na roślinach rozwój suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej, szarej pleśni, czerni krzyżowych.