Uszkodzenia powodowane przez szkodniki zakłócają rozwój rzepaku. Na skutek ich żerowania osłabione rośliny gorzej zimują i trudniej jest im ruszyć na wiosnę.

Plantacje rzepaku od samego początku należy monitorować pod kątem występowania szkodników. W tym celu wykorzystuje się żółte naczynia, które systematycznie trzeba kontrolować.

Insektycyd w rzepaku stosuje się w momencie, gdy szkodniki przekroczą próg ekonomicznej szkodliwości, co jest wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu chemicznego zwalczania.


Jesienne progi ekonomicznej szkodliwości szkodników rzepaku:

  • Pchełka ziemna i rzepakowa 1 chrząszcz na 1 mb w rzędzie rzepaku
  • Mszyca kapuściana 2 kolonie mszyc na brzegu plantacji na 1 m2
  • Chowacz galasówek 2-3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • Gnatarz rzepakowiec 1 larwa na 1 roślinie
  • Miniarka kapuściana nie ma oficjalnego progu ekonomicznej szkodliwości, jednak zabieg ochrony jest niezbędny jeśli uszkodzenia blaszki liściowej są powyżej 10 proc.
  • Śmietka kapuściana 1 osobnik dorosły w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
  • Tantniś krzyżowiaczek 1 gąsienica na 1 roślinie
  • Rolnice 6-8 gąsienic na 1 m2