W grudniu 2014 r. Komisja Europejska opublikowała raport: Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2014-2024. W przypadku roślin oleistych analitycy nie oczekują gwałtownych zmian. Zarówno produkcja oleistych jak i powierzchnia ich uprawy powinna się ustabilizować (wykres).

W 2014 roku zbiory rzepaku były rekordowe i osiągnęły wartość około 33 mln ton. Do 2024 roku nikłe są szanse by wynik ten się powtórzył. Prognozy nie mówią o gwałtownym wzroście ani o drastycznych spadkach produkcji, raczej o pewnej stagnacji. Hamująco na wzrost zbiorów w najbliższych latach będzie wpływać z jednej strony stabilizujący się popyt na biopaliwa, a z drugiej ograniczona wydajność rzepaku.
W strukturze produkcji oczywiście dominować będzie rzepak, w 2024 r. zbiory mają wynosić ok. 21,5 mln ton, a powierzchnia tej uprawy ma się ustabilizować na poziomie 6,7 mln ha.

Analitycy także nie przewidują większych zmian w wielkości produkcji słonecznika. Jego zbiory mają wynieść około 9 mln ton w 2024 r. Niewielki wzrost zbiorów unijni eksperci przewidują jedynie w produkcji soi. W 2024 r. zbiory tej uprawy mają wynieść ok. 1,5 mln ton.

Podsumowanie raportu na temat prognoz dotyczących rozwoju sytuacji na wybranych rynkach rolnych w perspektywie kolejnych 10 lat zaprezentował Tassos Haniotis podczas konferencji prasowej, która miała miejsce pod koniec stycznia w Brukseli.