Rozwój

Na rzepaku ozimym pryszczarek kapustnik rozwija 2-3 pokolenia, natomiast na jarym 3-4 pokolenia (jedno pokolenie rozwija się przez 3-4 tygodnie). Larwy zimują w kokonach, w glebie, na głębokości ok. 10 cm. Wiosną, zwykle na początku maja, po przepoczwarczeniu dorosłe muchówki przelatują na rośliny kapustowate. Samice zwykle składają jaja (nawet do ponad 100) do łuszczyn wcześniej uszkodzonych przez chowacza podobnika. Mogą też je składać bezpośrednio do młodych łuszczyn odmian o delikatnej skórce. Po kilku dniach wylęgają się larwy i żerują gromadnie w jednej łuszczynie przez ok. 10 dni. Łuszczyny zasiedlone przez larwy pękają, a wyrośnięte larwy opadają na ziemię, gdzie się przepoczwarczają.

Szkodliwość

Największe zagrożenie dla rzepaku występuje w przypadku jednoczesnego pojawu chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Larwy pryszczarka kapustnika żerują wewnątrz łuszczyn, wysysając soki z nasion i wewnętrznych ścian łuszczyny. Ocalałe, ale uszkodzone nasiona są słabiej wykształcone i mają mniejszą masę. Zasiedlone przez larwy łuszczyny są zdeformowane i zwykle pękają, osypując nasiona lub są dodatkowo wtórnie porażane przez sprawców chorób. Rzepak ozimy jest najbardziej zagrożony przez pierwsze pokolenie pryszczarka, szczególnie w pasach brzeżnych. Ryzyko szkód jest większe w przypadku suchej i upalnej pogody w okresie kwitnienia i początku rozwoju łuszczyn.