W rzepaku widoczne są już między innymi: pchełki, mszyce, śmietka kapuściana, gnatarz rzepakowiec, tantniś krzyżowiaczek, mączlik warzywny, bielinki czy piętnówki. Ciepła i słoneczna pogoda powoduje, że szkodniki te lokalnie występują masowo przyczyniając się do powstania poważnych szkód na młodych roślinach. Nadszedł zatem czas rozprawić się z tymi niechcianymi lokatorami. Podpowiadamy, które insektycydy można do tego celu wykorzystać.

Musimy jednak zmartwić, gdyż asortyment zarejestrowanych preparatów jest bardzo wąski. Dominują pyretroidy (w tym deltametryna), a obecnie panują za wysokie temperatury dla optymalnego działania tych substancji. Lepszym wyjściem byłoby użycie środków fosforoorganicznych np. chloropiryfosu (dobrze działa w temp. powyżej 15°C). Jednak dostępny jest zaledwie jeden preparat oparty na tej substancji i w dodatku występuje on w mieszaninie z pyretroidem. Można, go użyć w przypadku zwalczania mszycy kapuścianej.

Niestety nadal nie ma legalnych możliwości zwalczania najgroźniejszych ostatnio dla rzepaku szkodników takich jak śmietka kapuściana czy tantniś krzyżowiaczek. W zeszłym sezonie śmietka na ogromną skale uszkadzała korzenie rzepaku, natomiast pierwsze pokolenie tantnisia krzyżowiaczka na nieznaną dotąd skalę pojawiło się latem w uprawach kapustnych. Niesie to ze sobą duże ryzyko że kolejne pokolenia będą grasować właśnie w uprawach rzepaczanych. Nie obejdzie się z pewnością bez interwencji insektycydowej.

Poniżej podajemy listę zarejestrowanych preparatów na poszczególne szkodniki w rzepaku:

Pchełki:
Decis 2,5 EC (deltametryna),
Decis Mega 50 EW (deltametryna), 
Delta 50 EW (deltametryna),
Khoisan 25 EC (deltametryna), 
Patriot 100 EC (deltametryna),
Sparviero (lambda-cyhalotryna),

Mszyca kapuściana:
Alfastop 100 EC (alfa-cypermetryna), 
Decis 2,5 EC (deltametryna), 
Decis Mega 50 EW (deltametryna), 
Delta 50 EW (deltametryna), 
Fastac Active 050 ME (alfa-cypermetryna), 
Jetstak 100 EC (alfa-cypermetryna),
Khoisan 25 EC (deltametryna), 
Pyrinex Supreme 262 ZW (chloropiryfos, beta-cyflutryna),

Gnatarz rzepakowiec:
Decis Mega 50 EW (deltametryna),
Delta 50 EW (deltametryna), 


Nie ma obecnie środków zarejestrowanych na:
-śmietkę kapuścianą,
-tantnisia krzyżowiaczka
-miniarkę kapuścianą
-chowacza galasówka
-mączlika warzywnego
-bielinki, piętnówki oraz rolnice.

Pamiętajmy jednak, że populacje wyżej wymienionych gatunków możemy ograniczać za pomocą środków zarejestrowanych, przy okazji zwalczania pchełek, mszycy czy gnatarza.

Wypowiedź się na temat szkodników jesiennych w rzepaku. Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl. Przejdź do zakładki: chowacze, słodyszek i...