Zdaniem specjalistów z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach uważają, ze jedna z najbezpieczniejszych metod uprawy roślin następczych wiosną po rzepaku ozimym jest przesianie go również rzepakiem, ale jarym. Trzeba się wówczas liczyć ze znacznie niższym plonem tej uprawy. Przygotowanie stanowiska pod zasiewy rzepaku jarego nie wymaga wykonania orki, wystarczy dokładne zniszczenie mechaniczne przemarzniętego rzepaku i wymieszanie wierzchniej warstwy gleby, co chroni ją przed nadmierną utratą wody.

W wypadku zaorania plantacji rzepaku, na których jesienią stosowano herbicydy, po uprawie pola na wiosnę możemy wykonać przesiewy tych plantacji dobierając inne rośliny następcze niż rzepak. Poniżej przedstawiamy wybrane substancje aktywne herbicydów i rośliny, które możemy wysiać po ich zastosowaniu. Wykaz przygotowany jest przez naukowców IUNG PIB pod przewodnictwem prof. Jerzego Grabińskiego.

- chlomazon - kukurydzę, bobik, bób, cukinie, dynie, groch, fasole, kapustę, ogórki, pomidory, słonecznik, soję, tytoń, ziemniaki, pszenicę jarą i rzepak jary,

- napropamid + chlomazon - po wykonaniu głębokiej orki na wiosnę można uprawiać rzepak jary, kapustę, ziemniaki, pomidory, groch, słonecznik, tytoń, zboża jare i kukurydzę,

- metazachlor - po wykonaniu wiosną orki na głębokość 15 cm można uprawiać pszenicę jara, jęczmień jary, kukurydzę, ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne,

- metazachlor + chinomerak - po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki i rośliny kapustne oraz kukurydzę, dopuszcza się również uprawę buraków cukrowych,

- metazachlor + dimetenamid - po wykonaniu orki na głębokość 15 - 20 cm, można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, buraki, groch, bobik, ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne,

- metazachlor + chlomazon - po wykonaniu orki na głębokość 15 cm, można uprawiać pszenicę jarą, kukurydzę, groch, bobik, ziemniaki i rzepak jary również soję i len,

- dimetachlor + napropamid + chlomazon - wiosną można uprawiać rzepak jary, kukurydzę, groch, słonecznik,

- dimetachlor - zboża jare, kukurydzę, buraki cukrowe, bobik, groch, ziemniaki i rośliny kapustne,

- dimetachlor + chlomazon - rzepak jary, bobik, bób, cukinię, dynię, kapustę, groch, fasolę, kukurydzę, pomidory, soję, słonecznik, ziemniaki, tytoń i pszenicę jarą,

- napropamid - po wykonaniu głębokiej orki na wiosnę można uprawiać groch, ziemniaki, pomidory, słonecznik, tytoń i rośliny kapustne,

- chlopyralid - rzepak jary, zboża jare, kukurydzę, buraki oraz len i cebulę,

- chlopyralid + pikloram - rzepak jary, zboża jare, kukurydzę i len,

- propyzamid - rzepak jary, kukurydzę, buraki, groch, fasole, ziemniaki, sałatę,

- chlopyralid + pikloram + aminopyralid - po wykonaniu wiosną orki można uprawiać rzepak jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża i kukurydzę jednak nie wcześniej niż miesiąc po zastosowaniu środka,

- propachizafop, kletodym, cykloksydym, chizalofop-P-butylu, chizalofop-P-etylu - po graminicydach stosowanych jesienią na wiosnę możemy uprawiać w zasadzie wszystkie rośliny dwuliścienne, zwłaszcza te w których środki są zalecane, natomiast istnieją ograniczenia w uprawie roślin jednoliściennych (np. zbóż, kukurydzy) dla których podawane są różne terminy w większości do 12 tyg. Po zabiegach tymi środkami.