Powodem takich spadków jest przede wszystkim zmniejszenie plonów do 3,3 t/ha (z 3,6 t/ha w sezonie poprzednim) i areału uprawy do 6,5 mln ha (z 6,7 mln ha).
- Mniejszy spadek zbiorów prognozowany jest w Kanadzie do 15,6 mln t (o 0,3 mln t). W Chinach spodziewany jest wzrost zbiorów do 12,8 mln t (o 0,3 mln t), w Indiach do 7,2 mln t (o 0,3 mln t),a w Australii stabilizacja zbiorów na poziomie 3,7 mln t - informują dr Ewa Rosiak i dr Magdalena Bodył z IERiGŻ.

Podają one, że według raportu Strategie grains opublikowanego w lutym, światowe zbiory rzepaku w sezonie 2015/16 mogą wynieść 67,8 mln t i być o 2,9 mln t mniejsze niż w sezonie poprzednim.

- Spodziewany jest też spadek światowego zużycia rzepaku do 68,6 mln t (o 1,7 mln ton). W ślad za tymi zmianami globalne zapasy rzepaku na koniec sezonu obniżą się do 6,1 mln t, z 6,9 mln t przed rokiem. Relacja zapasów do zużycia rzepaku zmaleje do 9 proc. wobec 9,8 proc. przed rokiem i 9,5 proc. przed dwoma laty - dodają.

W lutym na krajowym rynku rzepak był sporo droższy niż w poprzednim sezonie. Jego cena kształtowała się wg notowań ministerstwa rolnictwa na poziomie 1512 zł/t i była o 0,7 proc. wyższa niż przed miesiącem.