Narastająco za okres do listopada 2011 roku przychody te wyniosły 695 mln zł. Kwoty powyższe stanowią wartość przychodów jednostkowych spółki.