Kampania ma informować o walorach odżywczych i zdrowotnych oleju rzepakowego. Ma ona zmienić nastawienie gospodyń domowych - bo akcja jest ukierunkowane na kobiety w wieku 30-60 lat - do tego oleju i w rezultacie podnieść jego spożycie - tłumaczyła dyr. biura PSPO Ewa Myśliwiec.

 - Olej rzepakowy ma idealne proporcje kwasów omega 3 i omega 6 - przekonywał prof. Krzysztof Krygier ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dodał, że olej ten jest najbardziej popularnym olejem w Europie, mimo że w Polsce konsumenci są przekonani, że jest on gorszy, np. od oliwy z oliwek. Poinformował, że olej rzepakowy zawiera 10 razy więcej kwasów omega 3 niż oliwa z oliwek.

Opinię o wysokich wartościach odżywczych oleju rzepakowego podzielił także prof. Wiktor Szostak z Instytutu Żywności i Żywienia.

 - Według badań wykonanych przez TNS OBOP wśród kobiet 30-60 lat w październiku tego roku, olej rzepakowy jest powszechnie znany, ale ankietowane najczęściej odpowiadały, że do przyrządzania posiłków używają oliwy z oliwek, ponieważ jest ona zdrowa. Olej rzepakowy jest zaś kupowany głównie dlatego, że jest tani i najlepiej nadaje się do smażenia. Z badań wynika, że osoby ankietowane nie mają dostatecznej wiedzy, jakie walory ma olej rzepakowy, a kampania ma zmienić opinie o tym produkcie - wyjaśnił Rafał Wadlewski ze Stowarzyszenia.

 Akcja informacyjna będzie prowadzona w Polce i na Łotwie. Będą to degustacje w supermarketach, kampania medialna, briefingi, konferencje i publikacje. Informacje o zaletach jedzenia oleju rzepakowego będzie można także znaleźć na stronie internetowej kampanii i na facebooku.

Budżet kampanii wynosi 1,65 mln euro. W 50 proc. jest ona finansowana z unijnych środków, 30 proc. dała na ten cel Agencja Rynku Rolnego, a 20 proc. pochodzi od członków Stowarzyszenia, czyli największych krajowych producentów oleju rzepakowego.

Polska jest jednym z największych w UE producentów oleju rzepakowego. W 2010 r. wytworzono ponad 900 tys. ton oleju.

Spożycie tego oleju jest od kilku lat stabilne i wynosi obecnie trochę ponad 11 kg na osobę rocznie. Jest on naszym podstawowym olejem jadalnym i stanowił w ostatnich latach 80-90 proc. spożywanych olejów roślinnych.