Zbiory rzepaku i rzepiku wyniosły w minionym roku blisko 2,5 mln t, tj. o prawie 400 tys. ton, (o 17,8%) więcej od uzyskanych w roku 2008, oraz
o 1,3 mln t, tj. o 110,5% więcej od średniej z lat 2001-2005. Średni plon nasion rzepaku i rzepiku wyniósł 3,06 t/ha, zatem był on o 3,3 dt/ha (12,1%) wyższy od osiągniętego w roku 2008 i o 6 dt/ha (24,4%) wyższy od średniej z lat 2001-2005.

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (ozimego i jarego łącznie) wyniosła w minionym roku 810 tys. ha i była większa od tej w 2008, o około 38,9 tys. ha (wzrost o 5%) oraz większa o 330,6 tys. ha (wzrost o 69%) od średniej z lat 2001-2005.Zasiewy rzepaku i rzepiku jarego stanowiły tylko 2,8 % ogólnej powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku (w roku 2008 – 2,9%).

Wyższe od uzyskanych w 2008 roku zbiory rzepaku i rzepiku odnotowano w 14 województwach, przy czym w 10 wzrost zbiorów był wynikiem zwiększenia powierzchni uprawy i wyższych plonów. W 2 województwach wzrost zbiorów nastąpił w wyniku zwiększania plonów pomimo zmniejszenia areału uprawy, natomiast w 1 województwie wzrost zbiorów nastąpił jedynie na skutek zwiększenia powierzchni uprawy. W 1 województwie wzrost zbiorów zanotowano wskutek zwiększenia powierzchni zasiewów pomimo zmniejszenia plonowania.

Największe zbiory rzepaku i rzepiku, powyżej 300 tys. ton, uzyskano w województwach: wielkopolskim (413,5 tys. t), kujawsko-pomorskim (368,2 tys. t), zachodnio-pomorskim (336,3 tys. t) i dolnośląskim (333,9 tys. t), natomiast najmniejsze, poniżej 15 tys. ton odnotowano w małopolskim (14,7 tys. t) i podlaskim (14,9 tys. t).

Źródło: farmer.pl