Jak informuje KZPRiRB, porozumienie dotyczy m.in. prowadzenia wspólnych działań w zakresie wykorzystania w żywieniu drobiu rzepaku oraz śruty rzepakowej jako alternatywy dla soi pochodzącej z importu.

Spotkaniu towarzyszyła debata z udziałem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Omówił on wyzwania przed jakimi stoi polskie rolnictwo oraz podkreślił, jak ważne jest dla kraju bezpieczeństwo białkowe. Następnie ze swoim wykładem na temat rzepaku jako źródła białka wystąpił Adam Stępień, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

- Spotkanie zakończyło się oficjalnym podpisaniem porozumienia między KRD-IG a KZPRiRB, dotyczącego m.in. prowadzenia wspólnych działań w zakresie poszukiwania nowych i wykorzystania istniejących krajowych źródeł białka, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku oraz śruty rzepakowej. Dokument zakłada również wymianę doświadczeń w obszarze dostępności rodzimego białka paszowego i jego wykorzystania przez różne gatunki drobiu oraz wspólne inicjatywy, służące popularyzacji krajowych źródeł białka paszowego wśród hodowców i producentów drobiu. Ważnym punktem są również wspólne wystąpienia wobec organów administracji rządowej w przedmiotowym obszarze – podaje Zrzeszenie.

– Obecnie powierzchnia upraw rzepaku w Polsce wynosi około ponad 900 tys. ha, ale możliwe jest jej zwiększenie nawet do poziomu 1,1 mln ha. Możliwości produkcyjne są więc duże. Rocznie Polska produkuje ok. 1,5 mln ton śruty rzepakowej, jednak blisko połowa tego surowca trafia na eksport. Zagospodarowanie go w kraju mogłoby znacząco wpłynąć na ekonomię sektora rolniczego, ponieważ zamiast importować soję, rolnicy wykorzystywaliby tańszy, krajowy produkt. Wierzę, że wspólnie z KRD-IG przyczynimy się do tego i osiągniemy cel, jakim jest wykorzystanie najlepszych krajowych źródeł białka paszowego, które będą mogły być zastosowane na szeroką skalę w żywieniu zwierząt – mówił, jak podaje Sonia Kamińska-Stępień, dyrektor KZPRiRB - Juliusz Młodecki, prezes Zrzeszenia.