Rozwój

W zależności od warunków klimatycznych (sprzyja sucha i ciepła pogoda) rolnice rozwijają do 2 pokoleń w ciągu roku. Zimują najczęściej starsze gąsienice, w glebie, na głębokości ok. 30 cm. Wiosną gąsienice wychodzą na powierzchnię i rozpoczynają żerowanie. W połowie maja ma miejsce przepoczwarczenie w glebie. Pierwsze pokolenie motyli pojawia się pod koniec maja, natomiast drugie (w sprzyjających warunkach) w sierpniu. Motyle są najbardziej aktywne w godzinach wieczornych i po zmroku. Samice po kopulacji składają jaja bezpośrednio do gleby lub u nasady roślin żywicielskich.

Szkodliwość

Szkodliwe są gąsienice żerujące na nadziemnych i podziemnych częściach roślin. Młode gąsienice żerują w ciągu dnia, natomiast starsze zwykle w nocy. Największe straty rolnice mogą powodować na wschodach rzepaku – młode siewki są podcinane u nasady i zjadane w całości lub wciągane pod powierzchnię gleby. W latach masowego wystąpienia rolnice mogą powodować typowe dla szkodników glebowych placowe ubytki w zasiewach.