Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skup krajowych nasion rzepaku prowadzony przez zakłady tłuszczowe w sezonie 2011/12 wyniósł 1,388 mln ton i był niższy o 20 proc. niż w sezonie 2010/11. Z kolei biorąc pod uwagę zeszłoroczne zbiory rzepaku oszacowane przez GUS w wysokości 1,9 mln ton oraz zapasy z ubiegłego sezonu, oznaczałoby to, że na rynku znajduje się jeszcze dużo surowca.

Dane dotyczące handlu zagranicznego są dostępne obecnie za okres VII 2011 – IV 2012. Import nasion rzepaku w tym okresie wyniósł według Sparks Polska 495 tys. ton (+102% w porównaniu do analizowanego okresu sezon wcześniej). Eksport tego surowca wyniósł natomiast 122 tys. ton (- 55%).