Ostatnie ciepłe dni stanowiły doskonałą okazję do nadrobienia zaległości w pracach polowych, co zostało wykorzystane przez rolników z województwa małopolskiego, którzy ruszyli z siewem słonecznika.

Jak wybrać odpowiednie stanowisko do uprawy słonecznika?

Słonecznik jest rośliną klimatu kontynentalnego, jednak stosunkowo łatwo dostosowuje się do innych warunków. Dużą zaletą tej rośliny jest wytrzymałość na przymrozki do -4 st. C, a także odporność na okresowe susze w trakcie wegetacji. Uprawa oleistej formy tego gatunku udaje się szczególnie na czarnoziemach, glebach brunatnych oraz na piaskach mocno i średnio gliniastych. W przypadku uprawy na nasiona należy wybrać pola o glebie żyznej, czyli klasy bonitacyjnej nie słabszej niż IVa. Optymalny odczyn gleby to pH w przedziale od 6,6 do 7,2. Słonecznik bardzo źle znosi uprawę na glebach zlewnych, ciężkich i łatwo zaskorupiających się. W płodozmianie zaleca się umieścić je siew po zbożach, mieszankach traw z motylkowatymi, okopowych i strączkowych. Aby ustrzec się strat spowodowanych przez ptaki, które aktualnie są najbardziej znaczącymi szkodnikami w tej uprawie, należy siać słonecznik na polach o powierzchni powyżej 5 ha.

O tym, jak odpowiednio przygotować glebę pod siew słonecznika pisaliśmy w artykule poniżej.

Agrotechniczne terminy siewu słonecznika

W warunkach atmosferycznych Polski siew słonecznika zaleca się wykonać między 20 a 30 kwietnia, lub gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm na stałe ogrzeje się do 9 st. C. Niższe temperatury powodują opóźnienie i niewyrównanie wschodów. W przypadku wyjątkowo chłodnej wiosny siew można opóźnić maksymalnie do 5 maja - założenie plantacji w późniejszych terminach spowoduje spadek plonowanie oraz utrudnione zbiory w warunkach polskiej jesieni.