Zalecenie odnosi się do decyzji głównego urzędu celnego w Chinach zezwalającej na import soi ze wszystkich regionów Rosji.

Według RSHB, dostęp do największego na świecie rynku soi należy postrzegać, jako silny bodziec dla rosyjskiego sektora rolnego i bodziec do nowych inwestycji w branży. Bank jest gotowy pomóc zainteresowanym firmom w ich bogatym doświadczeniu zdobytym podczas wcześniejszych projektów produkcji soi i inwestycji eksportowych.

Decyzję o pełnym otwarciu rynku na przywóz z Rosji podjęto na tle obecnego sporu handlowego między USA i Chinami. Według RSHB, udział Rosji w całkowitym eksportu soi do Chin był jak dotąd niewielki i wynosił 1 proc.

Przed nałożeniem cła przywozowego w wysokości 25 proc. na amerykańską soję, Chiny importowały jej około 70 mln ton rocznie z USA. Ponieważ Brazylia i Argentyna nie są w stanie w pełni pokryć utraty importu z USA, oznacza to duże możliwości ekspansji Rosji.

Ekspert z Instytutu Badań nad Rynkową Gospodarką Rynkową (ICAR) wyjaśnił, że głównie gospodarstwa w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym, który już zaopatrywał Chiny w soję, skorzystają z dalszej ekspansji eksportu, podczas gdy dla europejskich producentów w Rosji otwarcie rynku ma mniejsze znaczenie.