Przemysław Konaszczuk -Dyrektor Regionalny firmy PROCAM, przedstawił ochronę jesienną i wiosenną lustrowanych plantacji.

Plantacje, na których były prowadzone WARSZTATY POLOWE, składały się z 9 odmian. Wszystkie te odmiany różniły się między sobą tempem wzrostu i wigorem. Na spotkaniu zwrócono uwagę na stosowanie nawozów mikroelementowych, których termin aplikacji powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej odmiany. Przemysław Konaszczuk - dyrektor regionalny firmy przekonywał, że każdą odmianę należy traktować indywidualne, a mając w strukturze zasiewów kilka odmian, należy stale monitorować plantacje, by nie dopuścić do oznak niedoborów mikroskładników.

Oglądany rzepak był bezpośrednio po zabiegu regulowania łanu jak również kilka dni po zastosowaniu preparatów insektycydowych: ( Isotak 0,2L + Proleaf New 3L+ Pyrinex 250 CS 1L + Minuet 0,1 L). Zastosowano również nawożenie dolistne: Proleaf MakroP 2 kg+ ProCam Bor 2L.

Obecnie na plantacjach oczekuje się na wykonanie zabiegu zwalczającego słodyszka rzepakowego. Podczas lustracji plantacji można było stwierdzić, że z powodu ochłodzenia szkodniki przestały być aktywne, co można było zaobserwować po wystawionych pustych żółtych naczyniach.

Na plantacje rzepaku zastosowano już całą dawkę nawożenia azotowego poczynając od PROSANU zaopatrującego rośliny w niezbędną ilość siarki, poprzez saletrę amonowa, a kończąc na moczniku.

Jeśli chodzi o pszenicę, to była jeszcze w fazie intensywnego krzewienia, w części roślin było już kolanko wyczuwalne na około 0,5 cm od węzła krzewienia. W najbliższej przyszłości będzie wykonany zabieg fungicydowy.

Pierwszą dawkę azotu podano pszenicy wraz z ruszeniem wegetacji. Niedługo będzie aplikowana druga, lecz wcześniej poprzedzona będzie zabiegami dolistnymi w dawkach na hektar: ProCam Mag 2 kg + Proleaf MakroP 2 kg + ProCam Zn 1 l + ProCam Mn 2 l.

W końcowej części spotkania Marek Potapczuk – doradca firmy PROCAM przedstawił słuchaczom jak duże znaczenie ma właściwe ustawienie opryskiwacza, jego odpowiednia kalibracja oraz jak istotny jest prawidłowy dobór dysz do danego zabiegu. Szczegółowo omówił różnice pomiędzy rożnego rodzaju dyszami, ponadto podczas dyskusji udzielał on wielu porad w indywidualnych problemach z opryskiwaczami, bądź z techniką opryskiwania.

Pierwsze Warsztaty Polowe Procam odbyły się 10.04.2014 w regionie Polski południowo-wschodniej. W spotkaniu wzięło udział około 30 producentów rolnych.