Na spotkaniu Roman Rybacki złożył sprawozdanie z działalności PSPO w 2010 r., omawiając poszczególne obszary z działalności statutowej i organizacyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Juliusz Urban, składając sprawozdanie, ocenił działalność Stowarzyszenia jako przydatną dla branży olejarskiej, a prowadzenie dokumentacji finansowej i organizacyjnej jako staranne i rzetelne.

Ustępujący zarząd w składzie: Roman Rybacki, Grzegorz Marchwiński, Stanisław Rosnowski oraz komisja rewizyjna w składzie: Juliusz Urban, Mieczysław Parzydło i Piotr Skerczyński otrzymali absolutorium od członków stowarzyszenia.

Walne zatwierdziło też budżet PSPO na 2011 r. i uchwałę w sprawie wysokości składki wzorem lat ubiegłych.
W toku zgłaszania kandydatów do Zarządu na kadencję 2011-2013 wskazano Romana Rybackiego z ZT Kruszwica, Grzegorza Marchwińskiego z ADM Szamotuły oraz Stanisława Gacka z ZT Bielmar, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Zgłoszona została również kandydatura Stanisława Rosnowskiego z Elstar Oils, który z uwagi na pełnienie funkcji wiceprezesa w Krajowej Izbie Biopaliw odmówił kandydowania.

W wyniku tajnych wyborów Zarząd PSPO ukształtował się w składzie: Roman Rybacki, Grzegorz Marchwiński, Stanisław Gacek. Na pierwszym posiedzeniu nowy Zarząd wyłoni spośród swoich członków prezesa oraz wiceprezesów. Skład komisji rewizyjnej po wyborach pozostał bez zmian.
Wybrany na kolejną kadencję Roman Rybacki podkreślił, że w bieżącym roku stowarzyszenie planuje w obrębie zespołów roboczych skupić się na następującej tematyce:
- Zespół ds. jakości surowca - problematyka związana z jakością materiału siewnego,
- Zespół ds. oleju - promocja oleju rzepakowego,
- Zespół ds. śruty i makuchu - promocja pasz rzepakowych,
- Zespół ds. biopaliw - aspekty związane z implementacją unijnej dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz systemów certyfikacji.