Podobnie jak w przypadku form ozimych, również w rzepaku jarym mamy zarówno odmiany populacyjne jak i mieszańcowe. Pomiędzy obiema formami są zauważalne różnice w plonowaniu. Pomimo problemów z suszą występującą w wielu regionach kraju rzepak jary w tym roku plonował najlepiej od trzech lat. Tak przynajmniej mówią Wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku jarego w doświadczeniach porejestrowych za rok 2022. Tegoroczny wzorzec stanowi średnia plonowania z 6 odmian populacyjnych badanych w tym roku w ramach PDO.  Został on wyszacowany na 24,2 dt/ha. Co w porównaniu do plonowania form ozimych staje się dość niskim wynikiem.

Oczywiście można rzec, że forma ozima wymaga większych nakładów na uprawę. Nie zmienia to jednak faktu, że forma jara ma także wysokie potrzeby pokarmowe czy wymaga również nie małych nakładów na ochronę i pielęgnacje. Nasiona od obu form natomiast mają tą samą cenę. Kalkulując w ryzyko zatem niepewny plon z plantacji formy jarej, podatność jej na suszę a czasem wysoką potrzebę ochrony rzepaku jarego przed dużą presją wiosennych szkodników - uprawa ta w opłacalności wychodzi bardzo blado. 

Jak plonował rzepak jary?

Na podstawie wyników opracowany przez COBORU w roku 2022 średni plon nasion rzepaku jarego wszystkich badanych odmian wyniósł 25,7 dt z ha i był większy w porównaniu do roku 2021 o 3,0 dt z ha (13%), a do roku 2020 większy o 2,7 dt z ha (12%). 

W tym roku przebadano 6 odmian populacyjnych. Wśród nich najlepsze wyniki uzyskano od odmiany Laur (107 proc. wzorca).  Natomiast w zakresie 8 badanych odmian mieszańcowych najlepiej zaprezentowały się dwie niemiecki kreacje tj: Lakritz i Lumen obie oddały po 117 proc. wzorca. Plon nasion obliczono przy wilgotności 9%.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

 

Jak podaje COBORU Informacja zawiera wyniki plonu nasion odmian wpisanych do Krajowego rejestru (wg stanu na dzień 1 września 2022 roku), badanych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a także wyniki plonowania dwóch odmian ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), niewpisanych do Krajowego rejestru, które zostały włączone do doświadczeń PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych.

W opracowaniu zamieszczono również wyniki jednej odmiany z CCA, która badana była po raz pierwszy w ramach doświadczeń rozpoznawczych.

Wyniki z roku 2022 mają charakter wstępny i po dokonaniu pełnej weryfikacji oraz uzupełnieniu o dodatkowe informacje i oceny cech rolniczych i użytkowych zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii wydawniczej – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Rośliny oleiste