Zestawienie, jakie opublikowało COBORU zawiera wyniki plonowania odmian rzepaku jarego wpisanych do Krajowego Rejestru oraz kliku odmian pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA). Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych tak że z doświadczeń rejestrowych. Badania zostały przeprowadzone w 7 lokalizacjach.

Jak już wspomniano wyżej wzorzec (średnia z 10 odmian populacyjnych) w 2017 r. plonował na poziomie 24,3 dt/ha. Dla porównania w 2016 r. 22,8 dt/ha (wzorzec – średnia z 8 odmian populacyjnych), w 2015 r. 27,5 dt/ha (wzorzec- średnia z 9 odmian populacyjnych).

Które odmiany najwyżej plonowały? Podajemy poniżej:

Odmiany populacyjne:

• Markus - 110 proc. wzorca
• Agra - 108 proc. wzorca
• Goliat - 104 proc. wzorca
• Karo - 104 proc. wzorca
• Lennon - 101 proc. wzorca
• Turner - 98 proc. wzorca
• Libero - 98 proc. wzorca
• Fenja - 97 proc. wzorca
• Tamarin - 91 proc. wzorca
• Proximo - 88 proc. wzorca

Odmiany mieszańcowe:

• Lumen - 112 proc. wzorca
• Lexus - 106 proc. wzorca
• Kaliber - 105 proc. wzorca
• Legolas - 105 proc. wzorca
• Dodger - 103 proc. wzorca
• Delight - 102 proc. wzorca
• Belinda - 101 proc. wzorca
• Doktrin - 98 proc. wzorca
• Brander (CCA) - 108 proc. wzorca
• Performer (CCA) - 103 proc. wzorca