Rzepak jary wysiewa najwcześniej jak to możliwe. Do uprawy przedsiewnej przystępuje się po rozmarznięciu gleby. Obecnie warunki pogodowe się poprawiają i należy się spodziewać, że w najbliższych dniach do pierwsze dekady początku kwietnia uda się założyć wszystkie planowane plantacje z rzepakiem jarym.
Czy warto go siać? O tym można przeczytać w poniższym artykule.

Które odmiany wybrać?

Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian prowadzonym przez COBORU znajduje się 18 odmian rzepaku jarego. W przeciwieństwie do rzepaku ozimego, więcej dostępnych mamy odmian populacyjnych niż mieszańcowych, choć w tym zakresie również wiele się zmienia.
Jak plonował rzepak jary w 2021? Wyniki PDO można odnaleźć w poniższym materiale.

Rzepak jary LOZ 2022

Które z kolei odmiany znalazły się na tegorocznej Liście Odmian Zalecanych? Rekomendacje opracowane są tylko dla dwóch województw: kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego. Do wybory jest zaledwie 7 odmian (4 mieszańcowe oraz 3 populacyjne), przy czym jedna jest dostępna z katalogu CCA. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Odchwaszczanie rzepaku jarego w trudnych warunkach

Niestety założenie plantacji to jedno. Tegorocznym problemem może się stać słabsza skuteczność programów odchwaszczania doglebowego. Obecnie w wielu regionach kraju wierzchnia warstwa gleby jest przesuszona. Przedwschodowe odchwaszczanie uważa się za efektywne. Aby zabieg okazał się skuteczny musi być przeprowadzony na wilgotną, dobrze doprawioną glebę (bez grud). Jeśli herbicydy doglebowe zastosujemy w suszy ich skuteczność jest bardzo ograniczona.

Mamy więc dylemat, siać już prawie w pył czy czekać na opady których i tak w perspektywie najbliższych dni, a nawet tygodni nie widać. Jeśli zasiejemy czasu mamy niewiele, bo większość preparatów należy stosować do 3 dni po siewie (rozwiązania oparte na takich s.cz. jak: metazachlor, chlomazon, dimetachlor.

Środki ochrony roślin znajdziesz na Giełdzie Rolnej!

Można także wykorzystać metody dobrze już opracowane w przypadku siewu rzepaku ozimego. Są one uniwersalne a pisaliśmy o tym w poniższym artykule.

Jeśli warunki na to nie pozwalają można decydować się na odchwaszczanie powschodowe: np. chlopyralid, pikloram. Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do rzepaku ozimego po wschodach mamy zazwyczaj sukcesywny wzrost temperatury doprowadzający czasem do tego, że rzepak jary szybko przechodzi przez kolejne fazy rozwojowe ograniczając tym samym dostęp herbicydu do także szybko wschodzących i rozwijających się chwastów. W odmiana odpornych na imazamoks należy się decydować na rozwiązanie oparte na takich s.cz. jak: chinomerak + imazamoks. W rzepaku jarym zarejestrowana jest także cała gama graminicydów, do zwalczania jednoliściennych.