Ze względu na konieczność przyorania plantacji rzepaku ozimego, która według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oceniona jest w skali kraju 25 proc. areału zasianego jesienią, nasion rzepaku w Polsce będzie dużo mniej niż planowano. Z każdym dniem okazuje się, że ta skala wymarznięć jest jeszcze większa. Nie zrekompensuje tego rzepak jary.

Czy to oznacza, że cena surowca będzie wysoka? Trudno na razie powiedzieć, ale owszem pojawiają się na rynku takie głosy, że tona nasion podczas żniw może kosztować 2 tys. zł netto. Z takimi wartościami mieliśmy do czynienia w roku 2012, kiedy to również odnotowano straty pozimowe w rzepaku. Jak wynikało z danych Głównego Urzędu Statystycznego w sezonie 2011/2012 wysiano jesienią ponad 796 tys. ha, a straty oceniono na 233,4 tys. ha. Największe zanotowano wówczas w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim. Podczas żniw tona rzepaku zbliżyła się wtedy do nawet 2200 zł netto.

Jak sytuacja wygląda w wypadku produkcji rzepaku w krajach Unii Europejskiej? Ma się ona zmniejszyć, ale nieznacznie.

- Tegoroczna produkcja rzepaku w UE ma się zmniejszyć się do 21,56 mln t na skutek spadku areału z 6,46 mln ha do 6,39 mln ha oraz średnich plonów z 3,38 t/ha wobec 3,37 t/ha. Najważniejsi producenci, tj. Francja i Niemcy, mają odnotować wzrost produkcji, a kolejni: Wielka Brytania i Polska – jej spadek. Najwięcej rzepaku ma zostać zebrane w Niemczech (5,18 mln ton wobec 5,02 mln ton), Francji (5,41 mln ton wobec 5,27 mln ton), Wielkiej Brytanii (2,15 mln ton wobec 2,55 mln ton) oraz w Polsce (2,51 mln ton wobec 2,67 mln ton) – obliczyła FAMMU/FAPA.

Poniżej podajemy ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 30 marca 2016 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- pszenica paszowa – 570,
- żyto konsumpcyjne – 510.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 560-580,
- jęczmień konsumpcyjnych - 540.

PZZ Stoisław
- pszenica konsumpcyjna – 620-650,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 495,
- jęczmień konsumpcyjny – 550,
- jęczmień paszowy – 540,
- owies – 580,
- pszenżyto – 540,
- rzepak - 1520.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A
- pszenica konsumpcyjna – 600.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 550-600,
- żyto konsumpcyjne - 520.

Osadkowski S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 570,
- pszenica paszowa – 530.

Gold Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 570,
- jęczmień – 600,
- żyto - 530.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 590,
- żyto – 500,
- jęczmień – 570.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 560,
- pszenica paszowa – 530.

Ziarn-Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 620-650,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 580,
- jęczmień paszowy – 560,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 480,
- pszenżyto – 540,
- owies – 540-560,
- łubin – 850,
- bobik – 750,
- kukurydza – 625,
- rzepak – 1680-1700.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- pszenica paszowa – 540,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- pszenżyto – 520,
- kukurydza sucha – 580,
- rzepak - 1500.

Gołańcz Piast
- pszenżyto – 540,
- kukurydza - 640.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 610,
- żyto konsumpcyjne – 490.