PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Rzepak ozimy

Autor:

Dodano:

Tagi:

Do krajowego rejestru wpisanych jest 65 odmian rzepaku ozimego, w tym 22 odmiany mieszańcowe, z tego 20 to mieszańce zrestorowane, czyli o przywróconej płodności pyłku. Odmiany te do dobrego plonowania nie muszą zostać zapylone przez owady, co ma duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza podczas deszczowej pogody uniemożliwiającej oblot owadów zapylających. Wszystkie odmiany mieszańcowe wpisane do krajowego rejestru (na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych) spełniły wymóg zawartości sumy glukozynolanów poniżej 15 mikromoli na gram nasion.Charakterystyki odmian zarejestrowanych w roku 2008, a więc niebadanych jeszcze w serii PDO, opracowano na podstawie wyników doświadczeń rejestrowych przeprowadzonych na przeciętnym poziomie agrotechniki. Po raz pierwszy podano informację o zróżnicowaniu plonowania odmian nowo zarejestrowanych w pięciu regionach klimatyczno-administracyjnych kraju. Informację tą należy traktować jako sugestię, w których regionach kraju odmiana wypadła lepiej, a w których gorzej, niż wynika to z jej średniej oceny ogólnokrajowej uzyskanej w doświadczeniach rejestrowych.

Nowe odmiany populacyjne i mieszańcowe są coraz plenniejsze i mają lepsze inne cechy gospodarcze. Postęp w plonowaniu odmian rzepaku ozimego w doświadczeniach COBORU wynosi około 1,7 proc. plonu wzorca rocznie. Zróżnicowanie plonowania między najlepszą a najgorszą odmianą wpisaną do krajowego rejestru za okres 2005–2007 wynosiło aż 24 proc. plonu wzorca, a między grupami 10 najlepszych odmian mieszańcowych i 10 populacyjnych przekroczyło 6 proc.

W tabelach zamieszczono wyniki 61 odmian badanych w latach 2005–2007. Pominięto zarejestrowane, lecz nie badane przez trzy lata, odmiany: Bristol, Marita, Spencer, Kana, Wotan. Obecnie celem wszystkich doświadczeń z rzepakiem, a więc wstępnych, rejestrowych i porejestrowych, będzie poszukiwanie odmian wysokoproduktywnych, lecz wymagających mniejszych nakładów na nawozy i środki ochrony roślin.

ODMIANY POPULACYJNE

LIRAJET (1994)

Plon nasion – mały do bardzo małego. Oceny plonowania gorsze na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras, ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

LISEK (1998)

Plon nasion – mały do średniego, korzystniejszy na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – mała. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do bardzo małej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

RASMUS (2000)

Plon nasion – mały do średniego. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są zaledwie średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

BATORY (2001)

Plon nasion – mały, korzystniejsze oceny na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o zaledwie średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

BAZYL (2001)

Plon nasion – mały. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – średni, dojrzewania – dość późny. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

CAPIO (2001)

Plon nasion – mały do bardzo małego. Oceny plonowania korzystniejsze w Wielkopolsce, znacznie gorsze na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są małe, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska,

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

CONTACT (2001)

Plon nasion – bardzo mały. Oceny plonowania korzystniejsze w Wielkopolsce, znacznie gorsze na Pomorzu i na wschodzie kraju. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – duża do bardzo dużej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są małe, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – dość wczesny. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

AMOR (2002)

Plon nasion – mały do średniego. Oceny plonowania korzystniejsze na Pomorzu, znacznie gorsze na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są zaledwie średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

BOSMAN (2002)

Plon nasion – mały do bardzo małego. Oceny plonowania korzystniejsze w Wielkopolsce i na Śląsku, gorsze na wschodzie kraju. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych – średnia, na czerń krzyżowych – dość mała.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99–307 Strzelce.

CALIFORNIUM (2002)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania gorsze na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

CARINA (2002)

Plon nasion – mały. Oceny plonowania korzystniejsze na Śląsku, gorsze na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

CAZEK (2002)

Plon nasion – mały. Oceny plonowania korzystniejsze na Pomorzu, gorsze na wschodzie kraju. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są zaledwie średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

LICLASSIC (2002)

Plon nasion – mały do średniego. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o zaledwie średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

DIGGER (2003)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Podkarpaciu, gorsze na Pomorzu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – późny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska,

ul. Chlebowa 4/8, 61-003, Poznań.

VIKING (2003)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania gorsze w rejonie północno-wschodnim oraz na Śląsku. Zawartość glukozynolanów w nasionach – mała. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są zaledwie średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – średni, dojrzewania – dość wczesny. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

CAROUSEL (2003)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są zaledwie średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

OLPOP (2003)

Plon nasion – mały. Oceny plonowania gorsze na Pomorzu i w rejonach północno-wschodnich i wschodnich. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są zaledwie średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Rolagra,

Błażej Springer, Błażej Springer,

ul. Chłapowskiego 2/14, 63-100 Śrem.

BOJAN (2004)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania gorsze na Pomorzu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – późny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych – średnia, na czerń krzyżowych – dość mała.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

CABRIOLET (2004)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania mniej korzystne na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są zaledwie średniej wysokości, o zaledwie średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

DANTE (2004)

Plon nasion – mały do średniego. Oceny plonowania korzystniejsze w Wielkopolsce. Zawartość glukozynolanów w nasionach – mała. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są małe, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

LIVIUS (2004)

Plon nasion – mały do średniego. Oceny plonowania gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

BAROS (2005)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Śląsku. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

CASTILLE (2005)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – duża do bardzo dużej, a nawet nadmiernej. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są małe, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

BRISE (2006)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na południu kraju, gorsze w Wielkopolsce i w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

ES ASTRID (2006)

Plon nasion – mały do średniego. Oceny plonowania gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, zawartość białka i włókna w śrucie poekstrakcyjnej – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są małe, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Rolagra.

REMY (2006)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na południu kraju, gorsze na Pomorzu i wschodzie kraju. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Polska.

WINNER (2006)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Pomorzu i południu kraju, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim oraz w Wielkopolsce. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

CADELI (2007)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Pomorzu, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża do bardzo dużej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin średnie. Rośliny średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

BAKARA (2007)

Plon nasion – mały do średniego. Oceny plonowania korzystniejsze na Podkarpaciu, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim oraz w Wielkopolsce. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – dość późny. Odporność roślin na zgniliznę twardzikowa, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

CASOAR (2007)

Plon nasion – średni. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są małej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych – średnia, na czerń krzyżowych – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

NK FUNDUS (2007)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Pomorzu i Śląsku, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość późny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds,

ul. E. Orzeszkowej 15/1, 05-500 Piaseczno.

WALLERY (2007)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Pomorzu, gorsze na wschodzie. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

ADRIANA (2008)

Plon nasion – duży, największy w grupie odmian populacyjnych. Oceny plonowania gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – bardzo duża, zawartość białka i włókna w śrucie poekstrakcyjnej – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeene Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Botaniczna 10,

60-586 Poznań.

BELLEVUE (2008)

Plon nasion – średni. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża do bardzo dużej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – średni, dojrzewania – dość późny. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych – średnia, czerń krzyżowych – dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

BOGART (2008)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Śląsku, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – średnia, przezimowanie roślin – małe do średniego. Rośliny są dość duże, zaledwie średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – dość późny. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

MONOLIT (2008)

Plon nasion – średni. Oceny plonowania korzystniejsze na Śląsku. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża do bardzo dużej, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – średnia, przezimowanie roślin – małe do średniego. Rośliny są średniej wysokości, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość późny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

NK PEGAZ (2008)

Plon nasion – duży. Oceny plonowania korzystniejsze na Pomorzu, gorsze w rejonie Podkarpackim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość późny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds.

NK BOLD (2008)

Plon nasion – dość duży. Oceny plonowania gorsze na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – średnia, przezimowanie roślin – małe do średniego. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych – średnia, na czerń krzyżowych – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds.

ODMIANY MIESZAŃCOWE

KASZUB (2001)

Mieszaniec złożony. Plon nasion – dość duży, korzystniejsze oceny na Podkarpaciu, lecz gorsze na Śląsku. Zawartość glukozynolanów – duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

KRONOS (2001)

Plon nasion – dość duży. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, białka w śrucie poekstrakcyjnej – mała do średniej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

POMORZANIN (2002)

Mieszaniec złożony. Plon nasion – średni w całym kraju. Zawartość glukozynolanów – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, białka w śrucie poekstrakcyjnej – duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce

Grupa IHAR.

BALDUR (2003)

Plon nasion – dość duży, korzystniejsze oceny na Podkarpaciu, gorsze na Pomorzu oraz w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych – dość mała, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

EXTREM (2003)

Plon nasion – dość duży, gorszy w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów – duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, białka w śrucie poekstrakcyjnej – duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

TITAN (2003)

Plon nasion – dość duży. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia. Zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – średnia, przezimowanie roślin – małe do średniego. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych – średnia, na czerń krzyżowych – dość mała.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

ELEKTRA (2005)

Plon nasion – dość duży. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są małe, średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość mała, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

ES SAPHIR (2005)

Plon nasion – duży, bardzo duży na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów – ogromna, dyskwalifikująca drugi rok z rzędu jakość „00” surowca. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Rolagra, Błażej Springer.

EXGOLD (2005)

Plon nasion – dość duży, gorsze oceny w rejonach północno-wschodnim i wschodnim oraz na Śląsku. Zawartość glukozynolanów – bardzo duża, ograniczająca uprawę na polach zawierających dużo samosiewów, a także do wykorzystywania surowca na zasiewy. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość mała, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

HERKULES (2005)

Plon nasion – duży, bardzo duży na Podkarpaciu, wyraźnie gorszy na Śląsku. Zawartość glukozynolanów w nasionach – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, zawartość białka i włókna w śrucie – duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

VECTRA (2005)

Plon nasion – duży do bardzo dużego. Oceny plonowania korzystniejsze na Śląsku. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała, białka i włókna w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

ES BETTY (2006)

Plon nasion – dość duży, korzystniejsze oceny na Podkarpaciu oraz na Pomorzu, gorsze w środkowej części kraju. Zawartość glukozynolanów – nadmierna, dyskwalifikująca jakość „00” surowca. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, białka i włókna w śrucie poekstrakcyjnej – średnia. Zimotrwałość rozet – dość duża, przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość mała, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Rolagra, Błażej Springer.

EXTEND (2006)

Plon nasion – duży. Oceny plonowania korzystniejsze na południu kraju, wyraźnie gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu – mała do średniej. Zawartość białka w śrucie – duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia – dość późny, dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na czerń krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

NELSON (2006)

Plon nasion – duży do bardzo dużego. Oceny plonowania korzystniejsze na Podkarpaciu, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów ze zbioru doświadczeń bardzo duża – przekraczała obowiązujący w Polsce wymóg 15 mikromoli. Nadmierna zawartość glukozynolanów zmniejsza gwarancję uzyskania dobrej jakości surowca o zawartości poniżej 20 mikromoli w warunkach silniejszego występowania samosiewów. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do średniej, białka i włókna w śrucie poekstrakcyjnej – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość mała, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds.

TAURUS (2006)

Plon nasion – dość duży, duży do bardzo dużego na Podkarpaciu i Śląsku, gorszy w rejonach północno-wschodnim i wschodnim oraz w Wielkopolsce. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – duża do bardzo dużej. Zawartość i w śrucie poekstrakcyjnej – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

HYCOLOR (2007)

Plon nasion – duży, oceny plonowania gorsze w środkowej części kraju. Zawartość glukozynolanów w nasionach – dość duża. Zawartość tłuszczu – dość duża, białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Strube-Dieckmann Polska, ul. Ostrowskiego 13, 53-238 Wrocław.

TOCCATA (2007)

Plon nasion – dość duży. Zawartość glukozynolanów – duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, białka w śrucie poekstrakcyjnej – średnia, włókna – dość duża. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała, na czerń krzyżowych – dość duża.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds.

EXOTIC (2008)

Plon nasion – duży, bardzo duży na południu kraju, gorszy na Pomorzu. Zawartość glukozynolanów w nasionach – duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – mała do bardzo małej, białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – mała do średniej. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość mała, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Monsanto Polska.

NK OCTANS (2008)

Plon nasion – duży bardzo duży na Śląsku, lecz średni w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka i włókna w śrucie poekstrakcyjnej – średnia. Zimotrwałość rozet – średnia, przezimowanie roślin – małe do średniego. Rośliny są dość duże, o małej do średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość duża, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds.

NK PETROL (2008)

Plon nasion – duży, do bardzo dużego. Oceny plonowania korzystniejsze na południu kraju, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów – dość duża. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka w śrucie poekstrakcyjnej – dość duża, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są dość duże, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – dość mała, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Seeds.

ROHAN (2008)

Plon nasion – duży, gorszy w rejonach północno-wschodnim i wschodnim. Zawartość glukozynolanów – mała. Zawartość tłuszczu w nasionach – dość duża, zawartość białka w śrucie – mała do średniej, włókna – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – mała do średniej.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

VISBY (2008)

Plon nasion – duży do bardzo dużego. Oceny plonowania korzystniejsze na Śląsku, gorsze w rejonach północno-wschodnim i wschodnim oraz na Podkarpaciu. Zawartość glukozynolanów – średnia. Zawartość tłuszczu w nasionach – średnia, zawartość białka i włókna w śrucie poekstrakcyjnej – średnia. Zimotrwałość rozet i przezimowanie roślin – średnie. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania – średni. Odporność roślin na zgniliznę twardzikową – średnia, na suchą zgniliznę kapustnych – dość duża, na czerń krzyżowych – średnia.

Pełnomocnik hodowcy: Agrobras.

Dzięki podziałowi kraju na regiony przyrodniczo-administracyjne uzyskano znaczne zróżnicowanie plonów odmian – po kilka, a nawet kilkanaście procent. W rejonie północno-wschodnim z powodu stosowania opóźnionych o mniej więcej 2 tygodnie terminów siewów (w porównaniu do obowiązujących agrotechnicznych terminów siewu) i odmienne warunki przyrodnicze – aż 31 odmian uzyskało mniejszy względny plon wzorca niż w innych rejonach kraju oraz w porównaniu do średniej krajowej. Również rejon podkarpacki charakteryzował się pogorszeniem plonowania 14 odmian, podczas gdy na Pomorzu i w Wielkopolsce gorzej plonowało tylko po 7 odmian, a na Śląsku tylko 4 odmiany. Natomiast na korzystne warunki zwyżką plonowania zareagowało na Podkarpaciu aż 16 odmian, na Śląsku – 15, na Pomorzu – 7 i po kilka w pozostałych rejonach kraju.

W latach 2005–2007 plony wzorca wyniosły 80–90 proc. rekordowych plonów roku 2004. W poszczególnych rejonach, a zwłaszcza w zachodniej części kraju przeważały lata mniej korzystne niż w regionie północno-wschodnim, który uzyskał średnio najlepszy plon wzorca.

źródło: Farmer 13/2008Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.232.88
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
GŁÓWNY PARTNER SERWISUpartner serwisu

PARTNERZY SERWISU
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.