Chcemy uspokoić, że ta przedłużająca się zima nie powinna w znacznym stopniu pogorszyć stanu plantacji, ponieważ pokaźna okrywa śnieżna stanowiła wystarczające zabezpieczenie przed mrozami, które występowały w połowie marca.

Zalecamy, aby właściwie i bez zbędnych ograniczeń zastosować po ostatecznym ruszeniu wegetacji, wszystkie niezbędne elementy agrotechniczne w uprawie rzepaku.

Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki, które są istotne dla maksymalnego wykorzystania potencjału plantacji.

 • Zabezpieczenie przed patogenami - wczesna wiosna

Należy zwrócić szczególną uwagę, że tak długi okres zimowy bez zamarzniętej gleby to dobre warunki do rozwoju patogenów porażających szczególnie szyjkę korzeniową roślin oraz zawiązki pędów bocznych. Pierwsze dni wiosennej wegetacji roślin to czas na oceną przezimowania oraz ocenę zagrożenia, jaką powoduje występowanie patogenów chorobotwórczych takich jak: sucha zgnilizna roślin kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza czy szara pleśń. Dlatego pierwszym krokiem powinna być ocena tych czynników.
Dodatkowo po zimie mogą wystąpić uszkodzenia poszczególnych organów roślin. Takie „zranione" tkanki roślin to doskonałe miejsce dla przyszłych infekcji.
Dlatego zalecamy do stosowania w praktyce rolniczej sprawdzonego produktu Caryx 240 SL w dawce 1.0 l/ha. Produkt ten znakomicie zabezpieczy plantację w początkowym okresie wzrostu wiosennego roślin przed rozwojem patogenów wcześniej wymienionych. Dodatkową zaletą tego produktu jest MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W NIŻSZYCH TEMPERATURACH (od 5 oC ) niż inne produkty dostępne obecnie w handlu.

 • Pobudzenie do rozwoju rozgałęzień bocznych.

Późny okres rozpoczęcia wegetacji wiosennej, to również realne zagrożenie krótkiego czasu rozwoju roślin - zwłaszcza, gdy nagle nadejdą wysokie temperatury. W takich warunkach rośliny rzepaku odnotowują bardzo intensywny wzrost, występują duże przyrosty dobowe masy nadziemnej. Szczególnie intensywnie rozwija się pęd główny. To cecha bardzo niekorzystna, ponieważ wysokość plonowania rzepaku jest ściśle uzależniona od liczby rozgałęzień bocznych oraz pełnego ich rozwoju (to pędy boczne w 70-80 % determinują plon rzepaku).
Aby podbudzić rozwój rozgałęzień bocznych należy zastosować w okresie wczesno-wiosennym , już w momencie gdy rzepak ma 10-15 cm, Caryx 240 SL, który diametralnie zmieni pokrój łanu, niwelując dominację wierzchołkową pędu głównego oraz wpływając pozytywnie na:

 • Zwiększenie liczby odgałęzień bocznych
 • Strukturę łanu rzepaku
 • wyrównuje równomierność kwitnienia poszczególnych partii roślin
 • ułatwia dotarcie promieni świetlnych do niższych partii roślin, przez co odnotowujemy intensywniejszy proces fotosyntezy - więcej zawiązanych łuszczyn - wyższy plon
 • Wyrównanie dojrzewania rzepaku oraz niższe straty nasion przy omłocie
 • Nawożenie makro i mikroelementami

W znaczniej mierze plantacje rzepaku ozimego zostały zasilone w pierwszych dniach marca, co jest pozytywnym czynnikiem, ponieważ po ustąpieniu śniegów będą rośliny mogły w pełni korzystać z dostępności dostarczonych składników pokarmowych.
Okres wegetacji roślin będzie znacznie krótszy niż to bywało w poprzednich latach, zatem już teraz należy rozważyć zastosowanie drugiej - ostatniej dawki nawożenia azotowego. Może to być bardzo ważne w przypadku późniejszego wystąpienia okresu suszy, gdzie pobieranie składników pokarmowych z gleby w późniejszym terminie jest utrudnione.


Co w przypadku, GDY PLANTATOR DOTYCHCZAS NIE ZASTOSOWAŁ NAWOŻENIA AZOTOWEGO ?
Należy zrobić to, gdy tylko warunki polowe na to pozwolą (mając na uwadze opóźnienie należy rozważyć zastosowanie azotu tylko w jednej pełnej dawce => czyli 180-200 kg N w czystym). Ważne jest, aby forma N w zastosowanym nawozie była formą szybkodziałającą w tym przypadku saletrzana bądź saletrzano-amonowa.

 • Zwalczanie szkodników na plantacji rzepaku ozimego

Insektycydy stosujemy zawsze zgodnie z sygnalizacją o wystąpieniu szkodników. Zazwyczaj pierwsze kilka słonecznych dni z temperaturami powyżej 8-9 stopni to okres wzmożonego nalotu chowacza brukwiaczka lub chowacza czterozębnego. Do ich zwalczania można zastosować Fastac w dawce 0.12 l/ha. W następnej kolejności należy zwrócić uwagę na zwalczanie słodyszka rzepakowego oraz szkodników łuszczynowych: chowacza podobnika oraz pryszczarka kapustnika.

 • Ochrona fungicydowa w fazie kwitnienie - wydłużenie okresu wypełniania się łuszczyn

Dlaczego szczególnie w tym nietypowym sezonie polecamy sprawdzone rozwiązanie - produkt Pictor ?
Ponieważ jako jedyny produkt na rynku ma tak szerokie okno aplikacji - można go stosować aż do momentu wykształcania się pierwszych łuszczyn (optymalnym terminem jest opadanie pierwszych płatków). Pictor to długotrwała aktywność grzybobójcza. Zawiera w swym składzie dimoxystrobinę i boscalid - substancje biologicznie czynne o działaniu interwencyjnym i zapobiegawczym, niewystępujące w żadnym innym produkcie zalecanym do ochrony rzepaku.

 • Pictor 400 SC oprócz działania fungicydowego cechuje zdolność do zmiany procesów fizjologicznych w roślinie, co pozytywnie oddziałuje na plonowanie rzepaku.
 • Pictor 400 SC to poprawa efektywności nawożenia azotowego poprzez wzrost aktywności reduktazy azotanowej.
 • Pictor 400 SC to w końcowym efekcie efektywniejszy okres gromadzenia materiałów zapasowych w nasionach rzepaku, a przez to istotny wzrost masy  1000 nasion oraz plonu z hektara.

Podsumowując: późny okres rozpoczęcia wegetacji roślin tej wiosny nie powinien być argumentem do zaniechania jakichkolwiek elementów w agrotechnice rzepaku ozimego.
Wieloletnie doświadczenia potwierdzają wysoki potencjał plonowania rzepaku ozimego, ale przy zachowaniu prawidłowej technologii jego uprawy. Firma BASF, od wielu lat lider rozwiązań w ochronie rzepaku, na swoich polach doświadczalnych będzie stosować wyżej opisane zalecenia.

Życzymy pogodnej wiosny i udanego sezonu 2013!