W doświadczeniach tych badano odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego Rejestru (KR) w Polsce. Wyjątek stanowią odmiany, które były badane w doświadczeniach rejestrowych w Polsce i po trzecim roku zostały zgłoszone do badań rozpoznawczych. Wyniki plonowania pochodzą z 15 lokalizacji rozmieszczonych w różnych rejonach kraju. Plon nasion podano przy wilgotności 9%.

Poniżej wymienione odmiany zostały zgłoszone do badań przez zainteresowane podmioty i znajdują się obecnie w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych.

Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny. Wyniki po szczegółowej weryfikacji wraz, z uwzględnieniem innych cech rolniczych i użytkowych, zostaną opublikowane w ramach serii Wyniki doświadczeń porejestrowych odmianowych. Rośliny oleiste.

Odmiany uszeregowano alfabetycznie i podzielone na dwie grupy: odmiany populacyjne oraz mieszańcowe:

ODMIANY POPULACYJNE:

Wzorzec: 51,7 dt/ha (2014) oraz 47,3 dt/ha (2013)

1. Chagall (wzorzec) - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (91 % wzorca), 2013 (95 % wzorca),
2. Monolit (wzorzec) (HR Strzelce Grupa IHAR) - 2014 (94 % wzorca), 2013 (95 % wzorca),
3. Amillia -(Limagrain) - 2014 (91 % wzorca), 2013 (95 % wzorca),
4. Apanaci - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (93 % wzorca),
5. DK Camelot - (Monsanto) - 2014 (93 % wzorca), 2013 (94 % wzorca),
6. Fashion - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (95 % wzorca), 2013 (97 % wzorca),
7. Janus - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (92 % wzorca), 2013 (94% wzorca),
8. Letitia - Bayer CropScience- 2014 (92 % wzorca),
9.Patron - Bayer CropScience- 2014 (92 % wzorca),
10. Rivalda - KWS Polska - - 2014 (95 % wzorca), 2013 (91% wzorca),

ODMIANY MIESZAŃCOWE:

1. Visby (wzorzec) - (Saaten-Union Polska) - 2014 (108 % wzorca), 2013 (105 % wzorca),
2. Arsenal (wzorzec 2014) (Limagrain) - 2014 (106 % wzorca),
3. Alexander - (Limagrain)- 2014 (112 % wzorca),
4. Anisse - (Euralis Saaten)- 2014 (107 % wzorca), 2013 (105 % wzorca),
5. Arazzo - RAGT Semences Polska- 2014 (108 % wzorca),
6. Arizona- (Limagrain) - 2014 (113% wzorca),
7. Astronom(Limagrain) - 2014 (111 % wzorca),
8. Atenzo (Limagrain) - 2014 (110 % wzorca), 2013 (105 % wzorca),
9. Bagira (Bayer CropScience) - 2014 (101 % wzorca),
10.Belana (Bayer CropScience) - 2014 (103 % wzorca),
11. Brentano (Bayer CropScience) - 2014 (98 % wzorca),
12. DK EXpertise (Monsanto Polska) - 2014 (112 % wzorca),
13. DK Expower (Monsanto Polska) - 2014 (106% wzorca), 2013 (104 % wzorca),
14. DK Extrovert (Monsanto Polska) - 2014 (108 % wzorca), 2013 (107 % wzorca),
15. DK Exwill (Monsanto Polska) - 2014 (105 % wzorca), 2013 (102 % wzorca),
16. Hybrirock (KWS Polska)- 2014 (111 % wzorca), 2013 (108 % wzorca),
17. Jenifer (Bayer CropScience) - 2014 (108 % wzorca),
18. Jumper (Bayer CropScience) - 2014 (105 % wzorca), 2013 (101 % wzorca),
19. Kodiak (KWS Polska) - 2014 (108 % wzorca), 2013 (107 % wzorca),
20. Lexer (Bayer CropScience) - 2014 (103 % wzorca),
21. Mascara (Lantmännen SW Seed) - 2014 (104 % wzorca), 2013 (107 % wzorca),
22. Mescal (Limagrain) - 2014 (108 % wzorca), 2013 (103 % wzorca),
23. PR45W34 (Robert 34) - (BayWa AG) 2014 (106 % wzorca), 2013 (103 % wzorca),
24. PR46W26 (Pioneer) - 2014 (105% wzorca), 2013 (110 % wzorca),
25. PT206 (Pioneer) - 2014 (101% wzorca),
26. PT209 (Pioneer) - 2014 (104% wzorca), 2013 (102% wzorca),
27. PT209 (Peter 29) (BayWa AG) - 2014 (105% wzorca), 2013 (102% wzorca),
28. PT211 (Pioneer) - 2014 (110% wzorca), 2013 (102% wzorca),
29. PT213 (Pioneer) - 2014 (108% wzorca), 2013 (104% wzorca),
30. PT215 (Pioneer) - 2014 (105% wzorca), 2013 (100% wzorca),
31. PT216 (Pioneer) - 2014 (96% wzorca), 2013 (97% wzorca),
32. PT220 (BayWa AG) - 2014 (101% wzorca),
33. PT225 (Pioneer) - 2014 (103% wzorca),
34. PT229 CL(Pioneer) - 2014 (97% wzorca),
35. Sensation (RAGT Semences Polska) - 2014 (104% wzorca), 2013 (102% wzorca),
36. SY Polana (Syngenta Polska) - 2014 (110% wzorca),
37. SY Samoa (Syngenta Polska) - 2014 (108% wzorca),
38. Troubadour (RAGT Semences Polska) - 2014 (102% wzorca), 2013 (109% wzorca),
39. Trumpf (RAPOOL Polska) -2014 (105% wzorca),
40. WRH 395 (RAPOOL Polska) -2014 (114% wzorca),
41. Bonzzaï pk/ (RAGT Semences Polska) - 2014 (99% wzorca), 2013 (102% wzorca),