Główny Urząd Statystyczny oszacował powierzchnię uprawy rzepaku na 769,3 tys. ha, o ok. 40,6 tys. ha niższą niż w roku 2009. Zasiewy rzepaku i rzepiku jarego stanowiły tylko 3,8 proc. ogólnej powierzchni uprawy. W roku 2009 wartość ta była niższa, bo wynosiła 2,8 proc.

Uzyskane w tym roku plony rzepaku i rzepiku oszacowano na 27 dt/ha, a więc były one o 3,8 dt/ha (o 12,3 proc.) niższe od ubiegłorocznych i o 2,4 dt/ha (o 9,8 proc.) wyższe od średniej z lat 2001-2005. Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na blisko 2,1 mln t, o ponad 0,4 mln t mniej od uzyskanych w roku ubiegłym.

Co wpłynęło na ograniczenie plonowanie rzepaku?
- niskie temperatury powietrza i niedobór opadów w kwietniu i pierwszej dekadzie maja utrudniające wschody rzepaku jarego oraz wzrost i rozwój roślin rzepaku i rzepiku,
- niższy poziom nawożenia, z uwagi na bardzo wysoki wzrost cen nawozów zwłaszcza azotowych,
- dwukrotna powódź w maju oraz czerwcu powodująca straty w zasiewach,
- podtopienie wielu plantacji w okresie zbiorów uniemożliwiające przeprowadzenie zbiorów w optymalnych terminach agrotechnicznych,
- lokalne straty spowodowane występującymi intensywnymi opadami deszczu, często o charakterze burzowym, połączone z silnym wiatrem, powodujące wyleganie plantacji rzepaku i rzepiku oraz osypywanie się nasion na plantacjach skoszonych, lecz nie zebranych (przygotowanych do zbioru dwufazowego).