Na Dolnym Śląsku w pierwszej kolejności pod kosę poszły słabsze plantacje, z których zaolejenie nasion jest na poziomie 37-40 proc. Przechodzące opady w rejonie uniemożliwiają dalszy swobodny zbiór.

W okolicach zachodniopomorskiego i lubuskiego część rzepaku zebrano, plony są na poziomie blisko 4 t/ha, zaolejenie nasion 43 proc. W lubuskim dotychczas zebrano 30 proc. rzepaku rolnicy wskazują na plony od 2,5 do ok. 4 t/ha.

Wielkopolscy rolnicy także przystąpili też do żniw rzepaku, tu lokalnie przekropna pogoda przerywa zbiory. Plony rzepaku z dotychczas zebranych pól wynoszą od 3 do 4,6 t/ha; zaolejenie nasion powyżej 40 proc.

Na Kujawach część rolników uzyskała poziom zaolejenia rzepaku 41 proc. czyli poniżej bazowego (42 proc.) wymaganego przez Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica", co wpływa na cenę przy skupie. Zdarzają się także plony poniżej 2 t/ha.

Śląsk i Lubelszczyzna jeszcze nie wystartowali ze zbiorem rzepaku. Rolnicy czekają na lepsze warunki pogodowe, które pozwolą na wjazd w plantacje.