Doświadczenie było założone na glebie lekkiej, o pH 5,1 po przedplonie zbożowym. Za pomocą testu Solvita oceniono zdolność mikrobiologiczną gleby i wyrażono ją w punktach. Ilość punktów kształtowała się w zależności od poletka od 26 do 31 punktów, co nie jest najlepszych wynikiem.  Im bowiem więcej punktów tym aktywność mikrobiologiczna gleby jest większa, a gleba żyźniejsza. Zawartość składników w glebie kształtowała się następująco: Fosfor 135ppm, Potas 195ppm, Magnez 50ppm, Wapń 554ppm, Siarka 19ppm.

Założone doświadczenie polowe polegało na wysiewie 6 odmian rzepaku będących w ofercie marki Nasiona Dalgety. Było to 5 odmian mieszańcowych: Tigris, DK Exor, ES Barocco, LG Aniston, ES Cramberio, oraz jedna odmiana liniowa: ES Fuego. Wszystkie odmiany traktowane były taką samą technologią ochrony i nawożenia, oparte o produkty będące w ofercie firmy Agrii (szczegóły w tabelkach poniżej oraz w załączonym filmie). Norma wysiewu dla odmian mieszańcowych wynosiła 50 nasion na m2, a dla odmiany liniowej: 60 nasion/m2.

Rzepak zasioano w trzech technologiach uprawy: strip-till (uprawa pasowa), uprawa uproszczona oraz uprawa tradycyjna (płużna).

Każda uprawa była przeprowadzona na głębokość 27 cm. Szczegóły na temat przygotowania stanowiska pod siew, jak również  jakie zużycie paliwa zanotowano dla każdego typu uprawy.  znajdziecie pod poniższym linkiem:

Lokalizacja została objęta wsparciem platformy Rhiza, która służy do zarządzania uprawą. To pozowliło na możliwość analizy ilości i rozkładu opadów przez cały okres wegetacyjny. Od momenty siewu do zbioru zanotowano w tej lokalizacji w sumie 515 mm.

Analiza opadów prowadzona była za pomocą platformy RHIZA
Analiza opadów prowadzona była za pomocą platformy RHIZA

Stan plantacji sukcesywnie monitorowano w ramach projektu Agrii Demo. Na wilelu etapach rozwoju obserwowano różnice w pokroju roślin w zależności od odmiany, ale i także w zależności od technologii uprawy. Wg dr Marka Reicha – koordynatora doświadczenia, już jesienią najlepszy pokrój wykształciły rośliny na poletkach uprawianych w technologii strip till. System korzeniowy był bardziej rozbudowany oraz sięgał głębszych wartstw profilu glebowego. To pozwoliło z kolei na to, że podczas tegorocznej wczesnej i suchej wiosny takie rośliny lepiej sobie radziły ze stresem suszy.

O szczegółach agrotechnicznych opowiada poniżej dr Marek Reich.

Żniwa 2020

6 sierpnia 2020r. zebrano nasiona rzepaku z każdego poletka. Plon zważono i wyszacowano na średni plon z ha. Wyniki wskazują na istotną różnicę w plonowaniu poszczególnych odmian także w zależności od przyjętego systemu uprawy. W tej lokalizacji najlepiej sprawdziła się uprawa pasowa (strip-till), która na najlepszym poletku dała średnio 1 tonę więcej nasion, w porównaniu do uprawy płużnej. Warto tu jednak zaznaczyć, że w technologii strip-till zastosowano nawożenie zlokalizowane, które relaizowane było na 2 głębokościach uprawy. W pozostałych technologiach nawożenie realizowano metodą posypową.

Wyniki plonowania uzyskany z poletek podajemy w tabeli poniżej.

Dla dociekliwych czytelników publikujemy także technologię produktową, która była jednakowa dla wszystkich poletek.