W efekcie stadium rozwojowe roślin rzepaku jest zróżnicowane, plantacje przerzedzone. Są i takie pola, na których rolnicy decydują się na przesiewy (najbardziej dotknięte suszą rejony woj. lubuskiego i wielkopolskiego). Słabe wzrastanie roślin może też świadczyć niedoborach składników i niedożywieniu, o co nie trudno w warunkach suszy.

Roślinom do wzrostu potrzebny jest azot, który pobierają w postaci azotanów. Ich koncentracja w glebie spada na skutek suszy, co za tym idzie mniej azotanów jest transportowanych do części nadziemnych roślin i spada produkcja auksyn (hormon wzrostu). Prowadzi to do zahamowania wzrostu komórek korzenia.

Jeśli plantacja wskazuje na braki składników pokarmowych, rzepak ma wykształcone 4-5 liści, zasadne jest dokarmianie dolistne azotem w ilości 10-15 kg N/ha. Wówczas oprócz azotu dobrze jest podać siarkę i magnez oraz inne mikroelementy, przede wszystkim: bor, mangan, miedź, cynk.

Dokarmianie powinno zostać wykonane do połowy października (w zależności od temperatur otoczenia). Zabieg przeprowadza się na rośliny (liście) o pełnym turgorze. Po upływie ok. miesiąca najlepiej byłoby zabieg dokarmiania powtórzyć – przeprowadzić na ok. 3 tygodnie przed spoczynkiem zimowym, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe.