Faza kwitnienia jest decydującym okresem, wpływającym na zawiązywanie i dojrzewanie łuszczyn, a w konsekwencji na wielkość i jakość plonu. Jednocześnie jest to szczególny okres, w którym rośliny narażona jest na wiele stresów.

Duże wahania temperatur między dniem i nocą mogą spowodować destrukcję zalążni. Niskie temperatury, wietrzne i pochmurne dni ograniczają aktywność zapylaczy w związku z tym ilość zapylanych kwiatów spada. Duże zagrożenie stanowią występujące w tym okresie przymrozki, które są groźne na początku kwitnienia i przez dwie kolejne dekady. Kolejnym niebezpieczeństwem jest susza. Brak wody w zdecydowany sposób wpływa na spadek plonu.