Plantacja rzepaczana ze zdjęcia powyżej została założona stosunkowo wcześnie gdyż już 15 sierpnia, w powiecie bydgoskim. W przypadku tej plantacji jest to odmiana DK Exquisite, zasiana po pszenicy ozimej. Do jej założenia wykorzystano agregat uprawowo siewny Mzuri Pro-Til, który posiada podsiewacz do mikronawozów oraz do podsiewu tradycyjnych nawozów granulowanych. Uprawiając glebę pasowo, spulchnia się wyłącznie wąskie pasy gleby (ok. 20-25 cm), natomiast międzyrzędzia pozostają nie uprawiane.

Zaletą tego agregatu jest także, że można siać na stosunkowo wysokie odchwaszczone glifosatem rżysko z resztkami pożniwnymi. W technologii tej duże znaczenie odgrywa wcześniejsze dobre rozdrobnienie słomy po żniwach. W przeciwnym przypadku agregat podczas pracy będzie się zapychać. W tym akurat przypadku do podsiewu wykorzystano nawozy 150kg Eurofertil TOP49 NPS i 20kg Physiostart. Uprawiając rzepak rolnik wybiera technologie bez potasu na jesień. Składnik ten uregulowany jest wcześniej w zmianowaniu. 

Po kilku dniach od zasiania rzepak już wschodził. Wschody były wyrównane, a rośliny z dużym wigorem intensywnie przechodziły przez kolejne fazy rozwojowe. Obecnie rzepak jest w bardzo dobrej kondycji, większość roślin ma już 6 liści i co szczególnie cieszy bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy.

Zaawansowana faza rozwojowa zmusiła rolnika do zastosowania już zabiegu skracającego. (W ubiegłym roku rolnik wykonał 4 takie zabiegi, ale głównie z powodu wyboru do skracania zwykłego tebukonazolu). W tym sezonie decyduje się skracać preparatem bardziej złożonym więc z pewnością zabiegów będzie mniej. Zdaniem rolnika wczesny siew i korygowanie pokroju pozwala na dobre rozwinięcie rozety i korzenia, co daje nie tylko lepszy start na wiosnę, ale jednocześnie uodparnia rośliny na okresowe niedobory wody.

Jak do tej pory rolnik nalistnie podał już rzepakowi bor i w zależności od kondycji rzepaku pod koniec września prawdopodobnie zasili jeszcze plantacje preparatem wieloskładnikowym. Odchwaszczał już także plantacje po siewie i za każdym praktycznie wyjazdem w pole dodaje do cieczy roboczej insektycyd.

Dzięki tej technologii, w tym ciężkim dla rzepaku roku rolnik uzyskał średni plon na poziomie 4,6t/ha. To bardzo dobry wynik zważywszy, że średnie plony w regionie Bydgoszczy oscylowały na poziomie 2-2,5t/ha.