Nieuprawione ścierniska rzepaczane zazieleniły się i to właśnie w nich licznie żerują szkodniki. Obecne są także w chwastach z rodziny krzyżowych, gorczycy, uprawach kapusty.

Wystarczy przyjrzeć się samosiewom rzepaku, by zaobserwować mszyce brzoskwniową i kapuścianą , larwy tantnisia krzyżowiaczka oraz śmietki kapuścianej, motyle mączlika warzywnego, a także chrząszcze chowacza brukwiaczka i jaja stonki ziemniaczanej. Taki wynik dała zaledwie kilkuminutowa lustracja niezagospodarowanego ścierniska po rzepaku.

Krótko po siewie rzepaku część szkodników przeniesie się na młode roślinki, które będą przez nie uszkadzane. Dlatego konieczne jest w miarę możliwości niszczenie chwastów i samosiewów na polach przeznaczonych pod uprawy rzepaku ozimego oraz w ich sąsiedztwie. W uprawach kapustnych stosowanie insektycydów gazowych, układowo-wgłębnych z grupy fosoforoorganicznych, które dobrze działają w temperaturach powyżej 20°C.