Rzepak należy do grupy roślin wykazujących dużą wrażliwość na niedobór boru. Skutki jego deficytu bywają poważne. Przede wszystkim pierwiastek ten wpływa na prawidłowy wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Rośliny na jego niedobór mogą cierpieć już jesienią, wówczas młode korzenie są krótsze, a w ich miękiszu powstają puste przestrzenie (tzw. kawerny).

Znacznie ograniczony jest również rozwój korzeni bocznych. W konsekwencji słabo rozwinięty system korzeniowy ma problemy z pobieraniem pozostałych składników pokarmowych i rośliny gorzej sobie radzą w warunkach stresu suszy.

Długa jesień sprawiła, że rzepaki nadmiernie się rozwijały i w związku z tym pobierały znaczne ilości makro i mikroelementów. Z kolei na przestrzeni umiarkowanej zimy nastąpiło wymycie znacznej części dostępnego boru. A teraz niskie jeszcze temperatury ograniczają pobieranie ważnych dla prawidłowego funkcjonowania roślin składników pokarmowych. Bilans boru jest zapewne ujemny. 

Aby sprawdzić czy rośliny wegetują w warunkach silnego deficytu boru, warto wykopać roślinę rzepaku, przekroić ją wzdłuż. Podłużne pęknięcie w korzeniu świadczyć będzie o niskiej podaży tego składnika.

Planując zabiegi nawozowe nie można zapomnieć o aplikacji borem. Bor jest składnikiem mało mobilnym w roślinie dlatego warto go stosować dolistnie kilkakrotnie w okresie wegetacji rzepaku. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż takie nawożenie można traktować jako podstawowe, może pokrywać ono bowiem całość zapotrzebowania rzepaku na bor.

W warunkach niskiej zasobności gleb w bor, a takie niestety przeważają w naszym kraju (ponad 80 proc. gleb w Polsce odznacza się niską naturalną zasobnością), dawka kształtuje się od 1 do 3 kg B/ha.

Zalecany jest dwukrotny wiosenny oprysk roztworem zawierającym 0,4-0,5 kg B na ha: w fazie ruszenia wegetacji (I zabieg), a następnie w fazie pąkowania rzepaku (II zabieg). Ostatni zabieg zapewnia prawidłowy przebieg kwitnienia i zapylenia rzepaku. Zabieg ten jest tym bardziej konieczny w warunkach suchej wiosny, w których to dostępność boru jest ograniczona.