Specjalista zauważa, że rzepaki ozime w pełni rozbudowują obecnie rozetę, na co wskazuje pojawianie się nowych, kolejnych liści. - Proces ten jest szczególnie ważny dla roślin, które w okresie końca typowej jesiennej wegetacji wykazały jednoznaczne symptomy niedoboru składników pokarmowych, przejawiające się purpurowymi przebarwieniami starszych liści, a także ich sukcesywnym zamieraniem. Pierwszy symptom jest wskaźnikiem jednocześnie niedoboru kilku składników, w tym głównie fosforu, potasu i magnezu a drugi azotu. Rośliny niedożywione tymi składnikami nie są w stanie pobierać azot z gleby w dostatecznej ilości, a tym samym wielkość nowo powstającej rozeta zależy od tempa odprowadzania składników pokarmowych z liści najstarszych, które w konsekwencji tego procesu obumierają - podkreśla prof. Grzebisz.


W ocenie specjalisty zjawisko takie jest bardzo niekorzystne dla plonu. Widoczne jest zwłaszcza na stanowiskach ubogich w składniki pokarmowe. W dodatku im wcześniej wystąpiło, tym nowa - produkcyjna rozeta miała gorsze warunki do wzrostu i jest mała, co oznacza że nie wyda dużego plonu nasion. - Objawy te pomimo obecnie trwającej wegetacji tylko w małym stopniu ulegną poprawie - mówi prof. Witold Grzebisz.