Niemiecka firma specjalizująca się w wykorzystaniu danych satelitarnych do cyfrowego rolnictwa w Europie dokonała pomiarów powierzchni upraw rzepaku we wszystkich najważniejszych krajach uprawy za pomocą satelitarnego systemu CropRadar.

Według komunikatu prasowego najnowsze dane z kosmosu wykazały teraz silne zmiany w obszarach uprawy rzepaku. Po tym, jak ostatnie dwa lata charakteryzowały susze i wstrząsy, które doprowadziły w wielu krajach do ​​zmniejszenia obszaru zbiorów rzepaku, pojawił się teraz inny obraz w sezonie 2020/2021.

Po powolnym i w niektórych przypadkach późnym wschodzie, wiosną kondycja rzepaku w prawie wszystkich krajach europejskich rozwijała się znakomicie. Wyjątkiem jest Francja gdzie wielu rolników drastycznie zmniejszyło swoje powierzchnie zasiewów, a fala zimna na początku kwietnia spowodowała dodatkowe szkody.

Z powierzchnią zbiorów 1,1 miliona hektarów Ukraina prowadzi w rankingu w 2021 roku. Według Kleffmann Digital, na drugim, trzecim i czwartym miejscu plasują się Polska, Niemcy i Francja.