Seradela nie ma dużych wymagań glebowych, udaje się na glebach kwaśnych, piaskach, jednak paradoksalnie na przepuszczalnych glebach musi mieć zapewnioną odpowiednią wilgotność. Nie ma wymagań co do przedplonu, jedynie nie powinno się uprawiać seradeli po innych motylkowych z uwagi na możliwość nagromadzenia w glebie drobnoustrojów chorobotwórczych niszczących bakterie brodawkowe, a także nasilenie chorób atakujących motylkowe, które przenoszone są przez glebę.

Przed siewem pole, należy dwukrotnie zbronować lub zastosować włókowanie i bronowanie. Pole powinno być wolne od chwastów, najlepiej zastosować herbicyd totalny. Przed drugim bronowaniem wysiać nawozy. Przy uprawie w siewie czystym nawożenie azotem nie jest konieczne, gdyż azot jest pobierany przez rośliny z powietrza, jednak można rośliny nawieźć przedsiewnie niewielką dawką startową 30-40 kg N/ha. Roślinom seradeli trzeba dostarczyć fosfor i potas. Generalnie nawozi się w zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe, a odpowiednio seradelę w siewie czystym nawozi się 40-80 kg P2O5/ha i 80-120 kg K2O/ha. Przy czym wyższe dawki nawożenia stosuje się jesienią. Uprawiając seradelę jako wsiewkę dawki fosforu i potasu trzeba zwiększyć w pierwszym roku uprawy o 20-40 kg i należy uwzględnić wymagania obu roślin, zarówno ochronnej, jak i seradeli. Po siewie, kiedy roślina będzie mieć 3-4 cm stosuje się bronowanie do walki z chwastami.

Zobacz nasiona i sadzonki na giełdzie rolnej

Termin siewu seradeli to możliwie najwcześniejszy do 5 kwietnia. Trzeba wiedzieć, że seradela znosi niskie temperatury i przymrozki, nawet do -5°C. Seradelę z przeznaczeniem na nasiona, należy siać możliwie najwcześniej. Głębokość siewu nasion to 2 cm, a norma wysiewu na nasiona 25-30 kg/ha przy wczesnych terminach siewu, a rozstawa rzędów 15-20 cm. Jeśli na polu wcześniej nie uprawiano motylkowych lub były one uprawiane dawno, wówczas nasiona seradeli przed siewem, należy zaprawić Nitraginą. Najpóźniej do 30 lipca wysiewa się seradelę w poplonie ścierniskowym w ilości około 60 kg/ha nasion (przy późniejszych terminach siewu i w rośliny ochronne ilości wysiewu zwiększa się) w rzędach 10-15 cm, także na głębokość 2 cm. Plon z uprawy na nasiona wynosi 04-1 t/ha. W siewie czystym siejąc w poplon ścierniskowy uzyskuje się około 7 t/ha zielonki. Najczęściej jednak seradelę uprawia się w mieszankach z innymi gatunkami w poplonie ścierniskowym. Wykorzystując seradelę jako wsiewkę powinno uzyskać się plon w granicach 10-15 t/ha.

Zbiór seradeli uprawianej na nasiona przeprowadza się, gdy większość strąków jest zabarwiona na brązowo. Ze względu na to, że strąki łatwo się łamią i osypują zaleca się zbiór jednoetapowy po uprzedniej desykacji roślin. Najlepszym momentem do przystąpienia do zbioru jest ten, w którym pojedyncze kwiaty są jeszcze widoczne na roślinach. Zbyt długie oczekiwanie na przekwitnięcie wszystkich kwiatów może skutkować łamaniem się strąków i osypywaniem nasion.

Seradelę na zielonkę zbiera się od początku kwitnienia do zawiązywania strąków w dolnej części rośliny. Wykorzystując seradelę jako wsiewkę można nią spasać wczesną jesienią, a jako poplon ścierniskowy nawet późną jesienią, wówczas gdy nie ma już innych pasz zielonych.

Seradela dobrze znosi przygryzanie i przydeptywanie dlatego może być użytkowana pastwiskowo, przy czym wypas zwierząt rozpocząć można, gdy rośliny mają co najmniej 20-25 cm wysokości. Seradela jako roślina motylkowa doskonale nadaje się również na zielony nawóz.