Rzepak doczekał się wielu modyfikacji w uprawie. Większość z nich polega na minimalizacji normy wysiewu i zachowaniu coraz to mniejszej docelowej obsady. Nowoczesne technologie opierają się często o specjalistyczny sprzęt oraz bazują na precyzyjnym niejednokrotnie zlokalizowanym nawożeniu.

W warunkach jeszcze skromnych możliwości polskich rolników większość jednak plantacji sianych jest w sposób tradycyjny. Z tymże należy pamiętać, że odmiany populacyjne troszkę inaczej się sieje niż mieszańcowe. Głównie wiąże się to z pewnymi cechami genetycznymi tychże odmian.

Generalne jeśli chcemy prowadzić uprawę rzepaku bardzo intensywnie, licząc na rekordowe plony powinniśmy wybrać odmiany mieszańcowe. Powinniśmy je siać na lepszych stanowiskach, dobrze uprawionych i przygotowanych do siewu. Wówczas istnieje duża szansa, że wykażą swój potencjał plonowania. W przypadku gdy dysponujemy gorszym stanowiskiem i w dodatku zakładamy, że prowadzić plantację będziemy w średnio nakładowych technologiach można zdecydować się na odmiany populacyjne, które w takich warunkach mniej zawodzą.

Jak siać rzepak ozimy - radził prof. Krzysztof Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, podczas tegorocznych dni pola DuPont Pioneer, które odbyły się w Wilkowicach.

Według profesora w przypadku rzepaku nie tylko istotny jest optymalny termin siewu ale również jego ilość. Parametry te wpływają bowiem na wzrost i rozwój rzepaku, w tym samym na jego plonowanie oraz przede wszystkim przezimowanie. Zdaniem profesora w zależności od roku i regionu rzepak zasiany w terminie od 28 sierpnia do 5 września będzie najlepiej przygotowany do przezimowania i w konsekwencji takie plantacje przezimują najlepiej.

Czy będziemy siać odmianę populacyjną czy mieszańcową wiąże się z tym termin oraz zalecana ilość wysiewu. Niestety wielu rolników zbyt gęsto sieje swoje rzepaki. Wychodzą oni z założenia, że jeśli wysoka obsada zimuje, po niekorzystnej zimie zostanie ona zredukowana do obsady optymalnej. To błędne rozumowanie. Zbyt gęsta obsada powoduje jesienią silną konkurencje o światło i składniki pokarmowe. W konsekwencji nadmierne zagęszczenie roślin prowadzi do luźnej budowy rozety liściowej, a nawet do wybujania roślin i w efekcie ich złego przezimowania. Nie ma szans by taka plantacja wydała rekordowe plony.

Zanim zaczniemy siać rzepak należy jeszcze rozważyć czy będzie to technologia mniej czy bardziej nakładowa. Według prof. Jankowskiego w technologiach bardzo intensywnych wysiewać należy równomiernie 50 (rzędowo) lub 40 (punktowo) nasion na m2 odmian mieszańcowych co powinno dać obsadę 30 -40 roślin plonujących na 1 m2. Przy czym ze względu na bujniejszy rozwój jesienny odmian mieszańcowych nie należy siać zbyt wcześnie. Wczesne terminy siewu (10-20 sierpnia) nie są zalecane dla tej grupy odmian. Reagują one lepiej na terminy nieco opóźnione (początek września). W przypadku siewów opóźnionych warto nieco zwiększyć normę wysiewu do nawet 50-60 nasion na m2.


W technologiach nieco mniej intensywnych wysiewać równomiernie 70 -80 nasion m2 odmian populacyjnych, aby zapewnić obsadę 60 - 65 roślin plonujących. Przy czym ta grupa odmian nie powinna być siana w terminach opóźnionych. Istnieje bowiem ryzyko, że w przypadku wczesnej zimy rośliny nie wytworzą dostatecznie silnej rozety. Rzepak zasiany z opóźnieniem ma zwykle mniejsze liście, i wykształca mniejszą masę nadziemną, co może być przyczyną słabego zimowania i niedostatecznego wytwarzania zawiązków organów generatywnych w stożku wzrostu, co odbije się mocno na końcowym plonie.

Przy czym wszystko zależy od warunków panujących na przestrzeni jesieni oraz zimy. Badania naukowe wykazują, że opóźniony siew do 7 dni w korzystnych warunkach panujących na przestrzeni zimy nie wpłynie znacząco na stopień zredukowania obsady. Ma to jednak już znaczenie w przypadku przeciętnych warunków gdzie obsada średnio ulegnie redukcji w 10 proc., w niekorzystnych wypadnie ok. 15 proc. roślin.

Zdaniem profesora najlepsza rozstawa to 15 -18 cm. Mniejsza lub większa wpływa niekorzystnie na plon. Wyjątek stanowią rzepaki siane w szerokich rzędach, gdzie w takim przypadku rozstawa jest zwiększona nawet do 45 cm. Takie plantacje by dobrze plonowały muszą być siane w ściśle określonych parametrach.

Głębokość siewu zależy w dużej mierze od wyboru metody stosowania herbicydów. W przypadku odchwaszczania powschodowego można głębokość siewu ustalić na 1,5 cm. Przy wyborze środka do aplikacji przedwschodowej bezpieczniej jest zwiększyć przykrycie nasion do 2,5, a nawet 3 cm.

Jeśli chodzi o system uprawy to badania wykazują, że rzepak ze względu na tworzenie głębokiego systemu korzeniowego najlepiej znosi uprawę klasyczną opierającą się o system płużny, lub system bezorkowy średniogłęboki (15 - 18 cm).

Uprawy uproszczone w zależności od siedliska lub warunków panujących w danym roku mogą wpływać niekorzystnie na rośliny rzepaku. Przy czym można przyjąć, że system bezorkowy płytki (do 10 cm) jest im obojętny, natomiast skrajna uprawa zerowa czyli siew bezpośredni nie jest zalecany w przypadku rzepaku ozimego.