Jak wynika z analiz FAMMU/FAPA, drugim dostawcą rzepaku do naszego kraju była Słowacja, która dostarczyła go 18 proc. w ilości 42,4 tys. ton, natomiast trzecim Republika Czeska (12 proc. udział w imporcie) w ilości około 29 tys. t.

Co z eksportem? Mimo 17 proc. spadku produkcji do 2,1 mln t w 2010 Polska wyeksportowała około 307,2 tys. ton (-3 proc.) rzepaku. W 2010 r. rzepak tradycyjnie eksportowaliśmy przede wszystkim do Niemiec. Na drugiej pozycji wśród jego odbiorców znalazły się Czechy. Najważniejszym odbiorcą z kolei oleju rzepakowego w 2010 r. były Niemcy, które zaimportowały 86 proc., na drugim miejscu były Czechy.