Produkcja soi w Chinach w kampanii żniwnej 2007/2008 może być mniejsza niż ubiegłoroczna zarówno ze względu na mniejszą powierzchnię zasiewów, jak i mniejszą wydajność z ha wskutek braku wilgoci.

Firma Narada Futures Brokerage z siedzibą w Szanghaju stwierdziła, że zbiory soi w kampanii 2007/2008 wyniosą zaledwie 14 mln ton. Na początku lipca - jak donoszą oficjalne źródła azjatyckie China National Grain and Oils Information Center - przewidywano produkcję soi na poziomie 15 mln ton z powierzchni 8,6 mln ha.
Z raportu USDA wynika natomiast, że przewiduje się w Chinach produkcję soi w wysokości 15,6 mln ton w kampanii 2007/2008, a więc mniejszą niż w ub. r., gdy wyniosła ona 16,2 mln. Produkcja soi w prowincji Heilongjiang może nawet spaść aż do 30 proc. poziomu ubiegłorocznego. Powodem jest susza. Z raportu ogłoszonego przez firmę Szanghaj JC Intelligence wynika, że brak wilgoci doskwiera ok. 1,1 mln ha ziemi we wspomnianej prowincji.

Źródło: InfoCampo