• Na plantacjach rzepaku ozimego pojawił się słodyszek. Aktywne są nadal chowacze łodygowe.
  • Do zwalczania słodyszka mamy zarejestrowanych tylko 9 substancji czynnych reprezentowanych przez 3 grupy chemiczne.

Pierwsze chrząszcze słodyszka rzepakowego wyławiane były w żółtych naczyniach już w ostatniej dekadzie marca. Jak to by można powiedzieć- pierwszy słodyszek wiosny nie czyni, nie stanowił on wówczas większego zagrożenia ze względu na fazę rozwojową oraz pojedyncze naloty. Co więcej w tym samym mniej więcej okresie były natomiast notowane liczne a czasem bardzo liczne naloty chowaczy łodygowych. Dlatego rolnicy często musieli przystąpić do ochrony insektycydowej swoich plantacji. Oczywiście zwalczając chowacze pozbywali się także pierwszych chrząszczy słodyszka.

Obecne ocieplenie pobudziło kolejne chrząszcze do wzmożonej aktywności i nalatywania na plantacje rzepaku. Wczorajsza lustracja plantacji położonych w centrum kraju potwierdziła wyłowienie chrząszczy słodyszka w żółtym naczyniu oraz pojawienie się ich w pąkach kwiatowych, czasem nawet po kilka w jednym kwiatostanie. Sytuacja ma miejsce póki co głównie na obrzeżach plantacji, w miejscach zacisznych, cieplejszych. W środku pola notowano pojedyncze szkodniki. Oznacza to, ze w przypadku tych plantacji rozpoczęły się dopiero naloty, a najbliższe dni pokażą jak one będą intensywne.

Co ważne w raz z ociepleniem pojawił się na polach także chowacz brukwiaczek. To kolejny nalot tych groźnych szkodników. Oznacza to, że na plantacje rzepaku należy spojrzeć kompleksowo, zarówno pod kątem szkodliwości słodyszka jak i chowaczy. 

Chowacz brukwiaczek nadal licznie występuje w rzepaku Fot. AK
Chowacz brukwiaczek nadal licznie występuje w rzepaku Fot. AK

Słodyszek – kiedy  go zwalczać?

Największą szkodliwość chrząszczy słodyszka rzepakowego notuje się w okresie rozwoju pąków kwiatowych rzepaku. Chrząszcze chcąc dostać się do pylników w całości je niszczą. Takie pąki później odpadają i nie ma szans na zawiązanie się łuszczyny z nasionami. Chemiczne zwalczanie słodyszka należy przeprowadzać, gdy przekroczony zostanie próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi:
– w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50–52) 1–2 chrząszcze na 1 roślinie,
- a w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55–59) 3–5 chrząszczy na roślinie.

Czym zwalczać słodyszka rzepakowego? Do wyboru 3 grupy chemiczne.

Problem polega na tym, że słodyszek wykazuje już bardzo wysoką odporność na wszystkie substancje z grupy pyretroidów. Dlatego stosowanie tej grupy związków może okazać się mało skuteczne. Średnio wrażliwy jest na acetamipryd. Niestety obecnie mamy do wyboru zaledwie 9 substancji czynnych należących do 3 grup chemicznych. Wybór bardzo mały zwłaszcza w kontekście strategii zwalczania wiosennych szkodników.

Substancje czynne aktualnie zarejestrowane do zwalczania słodyszka rzepakowego w rzepaku  ozimym. Dane opracował dr Strażynski, IOR-PIB
Substancje czynne aktualnie zarejestrowane do zwalczania słodyszka rzepakowego w rzepaku ozimym. Dane opracował dr Strażynski, IOR-PIB
Zwalczając obecnie szkodniki rzepaku, choć ten jeszcze nie kwitnie to jednak na polu mogą się już pojawiać tzw. pośpiechy (szybciej kwitnące osobniki) oraz kwitną chwasty. Oznacza to, że w łanie mogą być obecne pszczoły i inne zapylacze. Należy zwrócić uwagę na ten fakt i w przypadku występowania tych pożytecznych owadów, zaleca się wykonanie zabiegu po ich oblocie.