Chrząszcze słodyszka zimują głównie na brzegach lasów i zadrzewień, w pulchnej i przewiewnej glebie pokrytej resztkami roślinnymi. Okres zimowej diapauzy kończy się, gdy temperatura powietrza wzrośnie do +9°C - chrząszcze odbywają wtedy krótkie loty na wierzby i żółto kwitnące kwiaty. Natomiast w temperaturze ok. +15°C przelatują na plantacje rzepaku, gdzie aby dostać się do pyłku, przegryzają pąki kwiatowe. Termin nalotu słodyszka na uprawy rzepaku ozimego jest różny w poszczególnych latach i może trwać do kilkunastu tygodni. Rośliny rzepaku ozimego i jarego mogą w tym okresie znajdować się w różnych fazach rozwojowych - od rozety do pełni kwitnienia. Największe straty chrząszcze powodują w okresie rozwoju pąków kwiatowych. Rzepak kwitnący jest mniej narażony, ponieważ jako roślina roślinom jak najbardziej korzystne warunki wzrostu, stąd duża rola właściwej agrotechniki. Stanowisko w płodozmianie (4-letnia przerwa w uprawie rzepaku na tym samym polu), izolacja przestrzenna od innych plantacji rzepaku i kapustowatych, ograniczanie zachwaszczenia, szczególnie chwastami z rodziny kapustowatych (np. stulicha psia, tasznik, tobołki polne, gorczyca polna) i samosiewami rzepaku oraz zrównoważone nawożenie to podstawowe działania o charakterze prewencyjnym. Ważną kwestią jest także stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, szczególnie wcześnie i równomiernie zakwitających odmian mieszańcowych, które dodatkowo cechuje większa zdolność regeneracji uszkodzeń w porównaniu do odmian populacyjnych. Natomiast chemiczne zabiegi zwalczania słodyszka należy przeprowadzić po dokładnej i systematycznej lustracji uprawy, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości: w fazie zwartego kwiatostanu (BBCH 50-52) są to 1-2 chrząszcze na roślinie, a w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 55-59) - 3-5 chrząszczy na roślinie.

Skuteczność zwalczania słodyszka zależy przede wszystkim od właściwego terminu, zastosowanego insektycydu oraz optymalnej temperatury jego działania, mierzonej bezpośrednio na plantacji. Wieloletnie stosowanie insektycydów z grypy pyretroidów spowodowało wykształcenie odporności u lokalnych populacji słodyszka, stąd konieczność przemiennego stosowania środków zawierających inne substancje czynne i należących do innych grup chemicznych. Ustawowym obowiązkiem przy chemicznej ochronie upraw jest ochrona pszczół, szczególnie gdy kwitną chwasty i "pośpiechy" rzepaku. Dlatego przy doborze insektycydu należy zwrócić uwagę na jego toksyczność i okres prewencji, zabiegi wykonać po zakończeniu wieczornego oblotu oraz prowadzić ich dokładną ewidencję.

Artykuł pochodzi z kwietniowego wydania Farmera 2018.